Foto ijs
Klimaatwoordenboek

Hoe Groenland en de Noordpool reageren op klimaatverandering

Noordpool

Onder invloed van temperatuurstijging zullen beide gebieden te maken krijgen met ijssmelt. Maar vanwege de geringere dikte wordt verwacht dat smelt van de Noordpool veel sneller zal verlopen. Deze smelt zorgt echter niet voor zeespiegelstijging, omdat dit ijs al in het water dobbert. Bij smelt van het ijs neemt het volume weer af tot dat van het oorspronkelijke water: netto verandert er dus niets voor de zeespiegel.

Groenland

Bij ijsmelt op Groenland is dat heel anders. Juist omdat de Groenlandse ijskap zo dik is, zorgt deze voor een goede isolatie. Smelt, onder invloed van temperatuurstijging, zal daardoor (in eerste instantie) trager verlopen. Maar als Groenland smelt, heeft dat wel een directe invloed op de zeespiegel. Er kan dan in potentie een enorme massa ijs, die nu nog op het land ligt, in de oceanen schuiven en stromen.

Hoe groot is het effect?

Hoe groot het effect hiervan zal zijn hangt af van de temperatuurstijging en van het smeltgedrag van de gletsjers. Als smelt alleen optreedt langs de randen van de Groenlandse ijskap, kan het effect meevallen. De volledige smelt van al het ijs op Groenland duurt dan duizenden jaren. Maar in een ander scenario kan smelt in de binnenlanden van Groenland er bijvoorbeeld voor zorgen dat smeltwater (dat zich een weg naar beneden zoekt) tussen het land en het ijs terecht komt. Dit zou er dan voor kunnen zorgen dat dikke gletsjers richting zee gaan schuiven en bovendien veel sneller (in enkele eeuwen) volledig zullen smelten.

Wanneer al het ijs op Groenland zou smelten, zou dat zorgen voor een wereldwijde zeespiegelstijging van 7 meter.

Meer weten? Bekijk deze video over klimaatverandering op Groenland (let op: de video is in het Engels):