Participatie en communicatie

buren groeten elkaar

Zonder bewonersparticipatie geen warmtetransitie, want uiteindelijk moet de bewoner tijdens de uitvoeringsfase ten minste de deur opendoen. Hoe vergroot je de kans dat dit ook lukt? Welke mate van participatie past bij welke activiteit? En hoe communiceer je goed? Hier vind je voorbeelden en achtergrondstukken.

Handige standaardteksten, afbeeldingen en veel meer

Het HIER klimaatabonnement zit vol middelen die jou helpen om bewoners goed te betrekken.

Wijkuitvoeringsplan

Publicatie HIER: 'De wijkaanpak in de praktijk'

Het is een behoorlijke uitdaging om tot een gedragen wijkuitvoeringsplan aardgasvrij te komen. Het formele besluitvormingstraject van gemeenten is een belangrijke bouwsteen. Het geeft echter nog geen

Stappenplan voor de wijkaanpak

Een wijk- of dorpsaanpak is een lang en complex proces. HIER zette overzichtelijk op een rij welke stappen nodig zijn om uiteindelijke alle huizen aardgasvrij te maken.

HIER klimaatabonnement

Handige teksten, afbeeldingen en meer

Het HIER klimaatabonnement zit vol communicatiemiddelen die gemeenten helpen om bewoners te betrekken bij de energietransitie. Denk aan basisteksten en beeld.

HIER klimaatabonnement

Meer over participatie en communicatie

jongeren

Jongeren betrekken bij een participatietraject

25% van de Nederlandse bevolking is jonger dan 25 jaar. Hoe geef je jongeren een plek in een participatieproces? En wijkt hun mening en houding daadwerkelijk af van die van de gemiddelde Nederlander

Op de hoogte blijven?

Ontvang tips, artikelen, nieuws en meer! Geef hieronder aan welk thema je voorkeur heeft.

Lees voor meer informatie ons privacybeleid
Lijsten