Bijgewerkt op: 13 mei 2020

Niet alle groene stroom is écht groen. Sommige stroom is alleen op papier groen; sjoemelstroom. Daarom moet je goed opletten welk product je koopt. Met de Groene stroom checker* controleer je heel snel de herkomst van jouw groene stroom.

De Groene Stroom Checker

Wat is echt groene stroom?

Groene stroom is stroom uit duurzame bronnen als waterkracht, wind, zon en biomassa. Doordat bij de opwekking van stroom uit deze bronnen geen gebruik gemaakt wordt van fossiele brandstoffen, draagt het niet bij aan klimaatverandering.

HIER definieert écht groene stroom als stroom die uit duurzame bronnen in Nederland wordt opgewekt. Alleen dan weet je namelijk zeker dat jouw stroom bijdraagt aan de verduurzaming van de energievoorziening in Nederland. Naarmate de vraag naar echt Nederlandse groene stroom groeit, komen er in Nederland windmolens of zonnepanelen bij en hoeven we dus minder een beroep te doen op kolen of gas. Helaas verkopen veel energieleveranciers in Nederland stroom die is 'vergroend' met certificaten uit het buitenland; sjoemelstroom.

Wat is sjoemelstroom?

Stroom die wordt 'vergroend' met certificaten uit het buitenland is in onze ogen geen echt groene stroom omdat het niet bijdraagt aan de uitbreiding van duurzame energie. In onderstaand filmpje leggen we in 94 seconden uit hoe die certificaten precies werken. 


Deze video is in 2014 gemaakt, dat betekent dat de genoemde percentages iets verouderd zijn. In 2018 werd bijna de helft van alle stroom in Nederland als groen verkocht, maar slechts 15 procent van alle stroom die in Nederland wordt geproduceerd was écht groen.

Lees ook: veelgestelde vragen over écht groene stroom

*De informatie in de Groene stroom checker is gebaseerd op de stroometiketten die energieleveranciers jaarlijks in mei moeten publiceren aangevuld met informatie die HIER bij energieleveranciers opvraagt over de herkomst van deze stroomproducten. Wanneer een energieleverancier niet aan ons onderzoek wil meewerken, gebruiken we de informatie die zij zelf delen via hun website. Als daar geen informatie over het land van herkomst van de groene stroom te vinden is, doen we de aanname dat het gaat om geïmporteerde certificaten. 

De checker is in mei 2020 geactualiseerd naar aanleiding van de stroometiketten over 2019. Mis je een groen stroomproduct? Laat het ons even weten via info@hier.nu.