De ernst van het klimaatprobleem is iets waar iedereen een mening over lijkt te hebben. Maar over feiten kun je helemaal geen mening hebben, daar zijn het feiten voor. Dit is volgens de wetenschap de status van klimaatverandering.

Schoenmaker blijf bij je leest

Onder nieuwsberichten over klimaatverandering of op onze social media kanalen, zien we nog regelmatig discussies over de status van het klimaatprobleem. Is het echt zo erg als wordt beweerd? Het klimaat veranderde toch altijd al?

Maar al die mensen met meningen zijn – meestal - geen klimaatwetenschappers. (No offense.) En als we eerlijk zijn; wij ook niet allemaal. Natuurlijk hebben we experts in huis, maar wij specialiseren ons met name in de oplossingen om klimaatverandering tegen te gaan. Gaat het om de ernst van het klimaatprobleem zelf dan baseren wij ons op de experts op dat gebied: de klimaatwetenschap.

Wie zijn die klimaatexperts?

Je kunt pas een goed gesprek voeren over de oplossing van een probleem, als je het eens bent over wat het probleem is. Daarom richtten de Verenigde Naties in 1988 het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) op. Het IPCC brengt ongeveer elke vijf jaar een rapport uit over de status van het wereldwijde klimaatonderzoek. Bij die rapporten zijn duizenden wetenschappers vanuit de hele wereld betrokken, ook uit Nederland. Samen vatten zij de stand van de wetenschap samen, die de basis vormt voor de politieke onderhandelingen.

Foto van koraalriffen

De laatste keer dat de huidige hoeveelheid CO2 in de lucht voorkwam, is drie tot vijf miljoen jaar geleden toen de zeespiegel 10 tot 20 meter hoger lag dan nu.

Wat is op dit moment de stand van de wetenschap over klimaatverandering?

Onlangs maakten we een overzicht van de huidige stand van de wetenschap op het gebied van klimaatverandering. Hoewel we het allemaal echt al wel weten, schrikken wij er ook best wel weer van als we alles zo achter elkaar opsommen. Onderstaande vier punten springen er voor ons echt uit.  

  • De laatste keer dat de huidige hoeveelheid CO2 in de lucht voorkwam, is drie tot vijf miljoen jaar geleden toen de zeespiegel 10 tot 20 meter hoger lag dan nu.
  • De wereldwijde temperatuur steeg tussen 1880 en 2018 al met 1 graad Celsius. Het IPCC verwacht dat we rond 2040 al een temperatuurstijging van 1,5 graad bereiken. Dat lijkt weinig, maar in de laatste kleine ijstijd was het 1 tot 2 graden kouder.
  • Er is in de wetenschap groeiende ongerustheid dat al bij een temperatuurstijging vanaf 1,5 graad de kans bestaat dat Groenland en delen van Antarctica definitief smelten. Een extreme zeespiegelstijging van 2,5 tot 3 meter in deze eeuw, die doorgaat in de eeuwen daarna kan dan niet worden uitgesloten.
  • Bij een opwarming van 1,5 graad, verdwijnt zo’n 70 tot 90 procent van de ondiepe koraalriffen, maar bij 2 graden verdwijnen ze volledig. Dat is een ramp omdat maar liefst 25 procent van alle dieren in de oceaan bij koraalriffen leven en er wereldwijd meer dan 500 miljoen mensen direct afhankelijk zijn van koraalriffen voor voedsel en werk.

Meer lezen? Check deze pagina: De stand van de wetenschap over klimaatverandering.