Foto van Parijs
Klimaatwoordenboek

Klimaatakkoord Parijs: onder de twee graden blijven

In december 2015 gingen op de VN-klimaattop in Parijs 195 landen akkoord met een nieuw klimaatverdrag, het Klimaatakkoord van Parijs. Het akkoord is een vervolg op de eerdere klimaatverdragen als het Kyoto-protocol

De belangrijkste punten

  • De gemiddelde temperatuurstijging op aarde moet onder de 2°C blijven. Landen moeten er naar streven de stijging te beperken tot 1,5°C.
  • Aan de groei van de uitstoot van broeikasgassen als CO2 moet een eind komen. De uitstoot van broeikasgassen moet in 2050 weer in balans zijn met de natuurlijke CO2-opslag van de aarde.
  • Het akkoord is bindend en alle landen zijn verplicht het na te leven. Het is niet toegestaan om de doelstellingen naar beneden bij te stellen.
  • De aanpak van klimaatverandering en de uitstoot van broeikasgassen mag de voedselproductie niet in gevaar brengen.
  • Armere landen zullen ondersteuning krijgen om hun klimaatdoelstellingen te halen uit een fonds dat door rijkere landen wordt gevuld. Vanaf 2020 moet er tot de klimaatconferentie van 2015 elk jaar 100 miljard dollar beschikbaar zijn.
  • Alle partijen moeten financieel bijdragen aan het verlagen van de hoeveelheid broeikasgassen en onderzoek doen naar innovatieve klimaatontwikkelingen.

Historisch akkoord

Het is een historisch akkoord omdat er voor het eerst een bindend verdrag is gesloten waarbij alle landen afspreken de uitstoot aan te pakken. Het akkoord kan klimaatverandering niet oplossen. De broeikasgassen die wij al hebben uitgestoten kunnen wij niet meer terughalen. Wel kunnen we de toekomstige uitstoot beperken en ons voorbereiden op de gevolgen van klimaatverandering. Het is bijzonder dat de grootste vervuilende landen als India en China het akkoord hebben ondertekend. Ook landen met veel olie zoals Saoedi-Arabië hebben doen mee. De Verenigde Staten doen niet meer mee het het akkoord.

Meer weten? Bekijk deze video van de NOS met uitleg over de COP21 in Parijs: