Wijk- of dorpsaanpak

huizen

Gebiedsgericht werken is nodig om uiteindelijk alle huizen in een gemeente aardgasvrij te maken. Hier vind je praktische handvatten, voorbeelden en achtergrondverhalen die helpen bij een wijk-, buurt- of dorpsaanpak. 

Stappenplan voor de wijkaanpak

Een wijk- of dorpsaanpak is een lang en complex proces. HIER zette overzichtelijk op een rij welke stappen nodig zijn om uiteindelijke alle huizen aardgasvrij te maken.

straat amsterdam

Het uitvoeringsplan

Aan de hand van een uitvoeringsplan wordt een definitieve keuze gemaakt voor het warmtealternatief voor een wijk of dorp, en het moment waarop het aardgas in de wijk wordt afgesloten. Hoe stelt de

buren groeten elkaar

Participatie en communicatie

Zonder bewonersparticipatie geen warmtetransitie, want uiteindelijk moet de bewoner tijdens de uitvoeringsfase ten minste de deur opendoen. Hoe vergroot je de kans dat dit ook lukt? Welke mate van

bijeenkomst aan tafel

Samenwerken met bewonersinitiatieven

In veel wijken en dorpen zijn bewonersgroepen actief. Ze zijn doorgaans een logische partner bij een aardgasvrijaanpak, of nemen zelfs het initiatief. Hier lees je meer over samenwerken met

molens

Landelijke ontwikkelingen

In het Klimaatakkoord is afgesproken dat Nederland in 2050 aardgasvrij is, en om dat voor elkaar te krijgen hebben verschillende partijen duidelijk beleid nodig. Welke ondersteunende wetten zijn er al

water

Waterstof en groen gas

Welke rol kan groen gas spelen binnen de warmtetransitie? En hoe zit het met waterstof? Hieronder lees je er meer over.

HIER klimaatabonnement

Handige teksten, afbeeldingen en meer

Het HIER klimaatabonnement zit vol communicatiemiddelen die gemeenten helpen om bewoners te betrekken bij de energietransitie. Denk aan basisteksten en beeld.

HIER klimaatabonnement

De laatste artikelen

flat en rijtjeshuizen

Monitor proeftuinen 2022: voortgang aardgasvrije wijken in beeld

In de Monitor proeftuinen 2022 geeft het Nationaal Programma Lokale Warmtetransitie (NPLW) een update over de 66 wijken die van het Rijk subsidie kregen om aardgasvrij te worden. De monitor weergeeft de stand van zaken, en laat zien welke beleidsmati…

Op de hoogte blijven?

Ontvang tips, artikelen, nieuws en meer! Geef hieronder aan welk thema je voorkeur heeft.

Lees voor meer informatie ons privacybeleid
Lijsten