Landelijke ontwikkelingen

molens

In het Klimaatakkoord is afgesproken dat Nederland in 2050 aardgasvrij is, en om dat voor elkaar te krijgen hebben verschillende partijen duidelijk beleid nodig. Welke ondersteunende wetten zijn er al, en waar wordt nog aan gewerkt? Van welke regelingen kun je gebruik maken? En hoe bewegen markt en publieke opinie? Hier lees je er meer over.

flat en rijtjeshuizen

Monitor proeftuinen 2022: voortgang aardgasvrije wijken in beeld

In de Monitor proeftuinen 2022 geeft het Nationaal Programma Lokale Warmtetransitie (NPLW) een update over de 66 wijken die van het Rijk subsidie kregen om aardgasvrij te worden. De monitor weergeeft de stand van zaken, en laat zien welke beleidsmati…

Lokale Energie Monitor

De beweging van burgerinitiatieven in beeld

Hoeveel energie-initiatieven zijn er? Wat doen ze precies en wat is hun impact? Met de Lokale Energie Monitor maken we dat jaarlijks inzichtelijk.

Grunneger Power

Meer over landelijke ontwikkelingen

rijtjeswoningen zonnepanelen

'Contingentenaanpak moet dienstbaar zijn aan lokale aanpak'

Het tempo van energiebesparing moet met pakweg een factor drie tot vier omhoog om de afgesproken doelen uit het Klimaatakkoord en het beleidsprogramma Versnelling Verduurzaming Gebouwde Omgeving te halen, vindt Sible Schöne, adviseur bij HIER.

snelweg

Nieuwe opwekprojecten op rijksgronden

Met het programma Opwek van Energie op Rijksvastgoed (OER) wil de overheid meer opwek op rijksgronden mogelijk maken. Er zijn al 24 projecten en nu komen er 10 nieuwe locaties bij. Als energiecoöperatie is het handig om op de hoogte te zijn van de p…

windmolen

Lokale Energie Monitor Zuid-Holland 2022

Met de Lokale Energie Monitor geeft Klimaatstichting HIER al acht jaar inzicht in de lokale energie-initiatieven in Nederland. Op basis van de monitor over 2022 heeft onderzoeker Anne Marieke

Op de hoogte blijven?

Ontvang tips, artikelen, nieuws en meer! Geef hieronder aan welk thema je voorkeur heeft.

Lees voor meer informatie ons privacybeleid
Lijsten