handen op toetsenbord | Photo by Kaitlyn Baker on Unsplash

Privacyverklaring

Klimaatstichting HIER is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Update:  24 april 2023

Persoonsgegevens die wij verwerken

Klimaatstichting HIER kan persoonsgegevens over je verwerken, doordat je gebruik maakt van de diensten van Klimaatstichting HIER en/of omdat je deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Klimaatstichting HIER verstrekt. Klimaatstichting HIER kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • Je voor- en achternaam
 • Je adresgegevens
 • Je telefoonnummer
 • Je e-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Klimaatstichting HIER verwerkt geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens.

Waarom Klimaatstichting HIER deze gegevens nodig heeft

Klimaatstichting HIER verwerkt jouw persoonsgegevens om schriftelijk en/of telefonisch contact met je op te kunnen nemen als je daar om hebt gevraagd, bijvoorbeeld als je ons een email stuurt of contact opneemt via het contactformulier.

Daarnaast bieden wij nieuwsbrieven aan waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over onze producten en/of diensten. Je e-mailadres wordt alleen toegevoegd aan de lijst van abonnees wanneer je daarvoor toestemming geeft.

Bij deelname aan een webinar, evenement, bijeenkomst, enquête en/of winactie kunnen we je ook om je persoonsgegevens vragen. 

SlimmeBuren overzicht
Klimaatstichting HIER verwerkt ook jouw persoonsgegevens om een gebruikersprofiel op het SlimmeBuren overzicht voor je aan te maken. Bezoekers van het SlimmeBuren overzicht zien alleen de door jouw opgegeven naam en informatie over jouw woonsituatie. Bezoekers die jou iets willen vragen, sturen jou een berichtje via de site zonder jouw mailadres te zien. Je e-mailadres gebruiken we alleen om je relevantie notificaties te sturen via ons mailsysteem bijvoorbeeld over belangrijke wijzigingen op de site.

Als je dat wilt, sturen we je daarnaast een platformupdate waarmee wij je informeren over het SlimmeBuren overzicht. Je e-mailadres wordt alleen toegevoegd aan de lijst van abonnees wanneer je daarvoor toestemming geeft. Iedere platformupdate bevat een link waarmee je je kunt afmelden.

Evenement HIER opgewekt
Klimaatstichting HIER verzamelt persoonsgegevens als je deelneemt aan het Evenement HIER opgewekt. We gebruiken deze gegevens voor de registratie van deelname, het verstrekken van toegang tot het evenement en het communiceren van belangrijke informatie over deelname.

Lokale Energie Monitor
Klimaatstichting HIER monitort jaarlijks de lokale energie-initiatieven in Nederland om een rapportage en analyse van de ontwikkelingen van de burgerenergie-initiatieven uit te kunnen brengen. Hiervoor verzamelt Klimaatstichting HIER persoonsgegevens door middel van een jaarlijkse enquête.

 

Bewaartermijn persoonsgegevens


Algemeen:

 • Als je een contactformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die je ons toestuurt bewaard zolang nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan. 
 • Je e-mailadres wordt alleen toegevoegd aan de lijst van nieuwsbriefabonnees wanneer je daarvoor toestemming geeft. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee je je kunt afmelden. Je persoonsgegevens worden gebruikt om je de nieuwsbrief toe te sturen tot het moment van afmelding. Je persoonsgegevens worden door IT partij Mailchimp bewaard en 1 x per jaar verwijderd door Klimaatstichting HIER. 
 • Bij deelname van een webinar of bijeenkomst worden gegevens zoals een (organisatie)naam en mailadres na 2 jaar verwijderd.
 • Bij het stellen van een vraag via de helpdesk worden gegevens na 4 jaar verwijderd.
 • Na het invullen van een enquête of het meedoen aan een winactie worden gegevens na 1 jaar geanonimiseerd of verwijderd tenzij hieronder anders vermeld.
 • Na het anoniem plaatsen van een topic of het anoniem stellen van een vraag op het forum worden gegevens na 1 jaar verwijderd of geanonimiseerd. 

SlimmeBuren overzicht:

 • Je persoonsgegevens worden bewaard zolang je als gebruiker actief bent op het platform. Je kunt als gebruiker je eigen profiel verwijderen: na verwijdering wordt je profiel geanonimiseerd in de backend van de website, en is dit niet meer zichtbaar op de website. Verzonden berichten worden niet verwijderd bij deactivatie van je SlimmeBuur profiel, zodat de andere het gevoerde gesprek nog kan terugzien.
 • Je persoonsgegevens voor de platformupdate worden door IT partij MailerLite bewaard en 1 x per jaar verwijderd door Klimaatstichting HIER.
 • Na het anoniem stellen van een vraag aan een SlimmeBuur worden gegevens na 1 jaar verwijderd of geanonimiseerd. 
 • Klimaatstichting HIER is niet verantwoordelijk voor het up to date houden van de informatie in de SlimmeBuur-profielen. Als gebruiker van het SlimmeBuren overzicht ben je zelf verantwoordelijk voor het wijzigen van een gegevens na bijvoorbeeld een verhuizing of overlijden. Wil je als nabestaande wijzigingen aanbrengen aan een SlimmeBuur-profiel? Neem dan contact op met slimmebuur@hier.nu.

Evenement HIER opgewekt:

 • Bij het deelnemen op het Evenement HIER opgewekt worden gegevens van deelnemers na 1 jaar verwijderd. 
 • Dagprogramma’s (incl. sprekers) van het Evenement HIER opgewekt worden na 5 jaar door Klimaatstichting HIER verwijderd.

Lokale Energie Monitor:

 • De gegevens uit de ingevulde enquêtes voor de Lokale Energie Monitor worden op geaggregeerd niveau verwerkt. De bronbestanden met data blijven bewaard zodat er gemonitord kan worden over de tijd.

Delen van persoonsgegevens met derden

Persoonsgegevens worden alleen met derden gedeeld om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Klimaatstichting HIER heeft verwerkersovereenkomsten met IT partijen die voor Klimaatstichting HIER data beheren. Dit zijn Lente Digital, Mailchimp en MailerLite.

In kaart brengen van websitebezoek via cookies

Op de website van Klimaatstichting HIER worden cookies gebruikt. Deze cookies zorgen ervoor dat algemene bezoekgegevens bijgehouden kunnen worden, waaronder het (geanonimiseerde) IP-adres van je computer, het tijdstip van opvraging en gegevens die jouw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. HIER klimaatbureau gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt. Klimaatstichting HIER gebruikt de volgende cookies:

 • Functionele cookies. Deze cookies zijn nodig om de website naar behoren te laten functioneren.
 • Analytische cookies. Deze cookies houden bezoekgegevens bij die wij kunnen gebruiken om onze website te verbeteren.
 • Marketing en advertentie cookies. Marketing cookies zorgen voor gepersonaliseerde advertenties en passende campagnes. Advertenties worden op websites van derden geplaatst. Tevens zorgen deze cookies voor een koppeling met social media platformen, hierdoor kan je bijvoorbeeld doorgeplaatste video’s op onze website bekijken. Marketing en advertentie cookies worden uitsluitend geplaatst met jouw toestemming. Je kan hier je cookie voorkeuren aanpassen.

Klimaatstichting HIER gebruikt op deze website ook cookies voor marketingdoeleinden, maar deze worden uitsluitend geplaatst met jouw toestemming. Je kan hier je cookie voorkeuren aanpassen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@hier.nu. Klimaatstichting HIER zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek reageren.

Beveiligen

Klimaatstichting HIER neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van SlimmeBuur maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat jouw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien je meer informatie wenst over de beveiliging van door Klimaatstichting HIER verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Klimaatstichting HIER op via info@hier.nu.

www.hier.nu is een website van HIER klimaatbureau. HIER klimaatbureau is als volgt te bereiken:

Postadres/ Vestigingsadres: Zuilenstraat 7a, 3512 NA Utrecht
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 30210003
Telefoon: 030 711 6400
E-mailadres: info@hier.nu

Op de hoogte blijven?

Ontvang tips, artikelen, nieuws en meer! Geef hieronder aan welk thema je voorkeur heeft.

Lees voor meer informatie ons privacybeleid
Lijsten