Gemeentebreed energie besparen

thermostaat lager zetten

Een gemeentebrede energiebespaaraanpak is een goede aanvulling op gebiedsgericht werken. Welke goede voorbeelden zijn er al? Met welke bedrijven werk je samen? En hoe zit het met bewonersinitiatieven? Hier lees je er meer over.

Infographic klantreis in de energiebesparing

Alles draait om vertrouwen bij de klantreis van een lokale energiebesparingsaanpak. Maar hoe ziet deze klantreis eruit?

warmtecamerabeeld infrarood

Energie besparen: de lokale aanpak

Een goede aanpak leidt tot betere resultaten. Hier vind je meer over lokaal aan de slag met energie besparen, van nuttige achtergrondinformatie over energiearmoede tot concrete voorbeelden van

buren groeten elkaar

Participatie en communicatie

Een van de grootste uitdagingen in de energietransitie is het communiceren met en betrekken van bewoners. Hoe vergroot je de kans dat bewoners je plannen steunen? En hoe krijg je, naast de groene

bijeenkomst aan tafel

Samenwerken met bewonersinitiatieven

In veel wijken en dorpen zijn bewonersgroepen actief. Ze zijn doorgaans een logische partner bij een aardgasvrijaanpak, of nemen zelfs het initiatief. Hier lees je meer over samenwerken met

molens

Landelijke ontwikkelingen

In het Klimaatakkoord is afgesproken dat Nederland in 2050 aardgasvrij is, en om dat voor elkaar te krijgen hebben verschillende partijen duidelijk beleid nodig. Welke ondersteunende wetten zijn er al

HIER klimaatabonnement

Handige teksten, afbeeldingen en meer

Het HIER klimaatabonnement zit vol communicatiemiddelen die gemeenten helpen om bewoners te betrekken bij de energietransitie. Denk aan basisteksten en beeld.

HIER klimaatabonnement

De laatste artikelen

flat en rijtjeshuizen

Monitor proeftuinen 2022: voortgang aardgasvrije wijken in beeld

In de Monitor proeftuinen 2022 geeft het Nationaal Programma Lokale Warmtetransitie (NPLW) een update over de 66 wijken die van het Rijk subsidie kregen om aardgasvrij te worden. De monitor weergeeft de stand van zaken, en laat zien welke beleidsmati…

Op de hoogte blijven?

Ontvang tips, artikelen, nieuws en meer! Geef hieronder aan welk thema je voorkeur heeft.

Lees voor meer informatie ons privacybeleid
Lijsten