Het uitvoeringsplan

straat amsterdam

Aan de hand van een uitvoeringsplan wordt een definitieve keuze gemaakt voor het warmtealternatief voor een wijk of dorp, en het moment waarop het aardgas in de wijk wordt afgesloten. Hoe stelt de gemeente dit plan op in samenspraak met bewoners en andere stakeholders? Hoe ziet zo'n plan er dan concreet uit? En hoe kom je van plan tot uitvoering?

Stappenplan voor de wijkaanpak

Een wijk- of dorpsaanpak is een lang en complex proces. HIER zette overzichtelijk op een rij welke stappen nodig zijn om uiteindelijke alle huizen aardgasvrij te maken.

Wijkuitvoeringsplan

Publicatie HIER: 'De wijkaanpak in de praktijk'

Het is een behoorlijke uitdaging om tot een gedragen wijkuitvoeringsplan aardgasvrij te komen. Het formele besluitvormingstraject van gemeenten is een belangrijke bouwsteen. Het geeft echter nog geen

flat en rijtjeshuizen

Monitor proeftuinen 2022: voortgang aardgasvrije wijken in beeld

In de Monitor proeftuinen 2022 geeft het Nationaal Programma Lokale Warmtetransitie (NPLW) een update over de 66 wijken die van het Rijk subsidie kregen om aardgasvrij te worden. De monitor weergeeft de stand van zaken, en laat zien welke beleidsmati…

HIER klimaatabonnement

Handige teksten, afbeeldingen en meer

Het HIER klimaatabonnement zit vol communicatiemiddelen die gemeenten helpen om bewoners te betrekken bij de energietransitie. Denk aan basisteksten en beeld.

HIER klimaatabonnement

Meer over het uitvoeringsplan

subsidieaanvraag

Notitie HIER: 'De rol van een energiehuis'

Het kan jaren duren om een aardgasvrijplan voor een buurt te maken. Om te voorkomen dat die tijd verloren gaat, is het handig om direct te beginnen met gericht energie besparen. Een 'energiehuis' kan

graafwerkzaamheden uitvoering aardgasvrij warmtenet

NPLW maakt handreiking uitvoeringsplan

Het Nationaal Programma Lokale Warmtetransitie (NPLW) heeft een handreiking uitvoeringsplan gemaakt. Een dergelijk uitvoeringsplan is een beleidsdocument dat beschrijft hoe een dorp, buurt of wijk aardgasvrij wordt. In dit artikel lees je er meer ove…

Dataviewer DEGO

Openbare kaart met data over gebouwde omgeving

Wil je weten wat in een wijk het energiegebruik is, of wat de energielabels van woningen zijn? Of juist liever wat de gemiddelde inkomens zijn? Met de Dataviewer Energietransitie Gebouwde Omgeving

Op de hoogte blijven?

Ontvang tips, artikelen, nieuws en meer! Geef hieronder aan welk thema je voorkeur heeft.

Lees voor meer informatie ons privacybeleid
Lijsten