Foto boek
Klimaatwoordenboek

IPCC: verbindt mondiale politieke debat met wetenschap

Bij de mondiale klimaatonderhandelingen is het van groot belang om overeenstemming te hebben over de ernst van de problematiek, de mogelijke gevolgen en de belangrijkste oplossingen. Om deze reden heeft de VN haar eigen klimaatorgaan opgericht, het IPCC, of Intergovernmental Panel on Climate Change.

Doel van de organisatie is om de internationale politiek te voorzien van wetenschappelijke informatie over klimaatverandering. Bij de opstelling van de rapporten van het IPCC zijn wereldwijd duizenden wetenschappers betrokken. Het bijzondere van het IPCC is dat de zogenaamde samenvatting voor beleidsmakers (summary for policy makers) ook door de landen van het Klimaatverdrag wordt onderschreven. Dit betekent dat er tijdens de politieke onderhandelingen overeenstemming is over de stand van de wetenschap.

Klimaatonderzoek

Het IPCC maakt ongeveer elke 5 jaar een overzicht van het wereldwijde klimaatonderzoek, en maakt daarbij ook een samenvatting voor beleidsmakers. Het IPCC is opgedeeld in drie werkgroepen:

  • Werkgroep I richt zich op de natuurwetenschappelijke aspecten van zowel natuurlijke als door mensen veroorzaakte klimaatverandering.
  • Werkgroep II bestrijkt de kwetsbaarheid van maatschappelijke en natuurlijke systemen voor klimaatverandering inclusief de mogelijkheden tot aanpassing.
  • Werkgroep III bekijkt de mogelijkheden tot het terugdringen van door mensen veroorzaakte klimaatverandering. Naast deze reguliere werkgroepen maakt het IPCC ook regelmatig speciale rapporten over relevante onderwerpen.

Lees hier de resultaten uit de meest recente rapporten