Klimaatakkoord Parijs: streven naar maximaal 1,5 graden opwarming

Foto van Parijs

In december 2015 gingen op de VN-klimaattop in Parijs 195 landen akkoord met een nieuw klimaatverdrag, het Klimaatakkoord van Parijs. Het akkoord is een vervolg op de eerdere klimaatverdragen als het Kyoto-protocol

Wat is de klimaattop? 

De klimaattop is een jaarlijkse bijeenkomst van de 195 landen die lid zijn van het Klimaatverdrag. Deze jaarlijkse bijeenkomst wordt ook wel COP genoemd (Conference of Parties). Op de klimaattop gaan de landen met elkaar in overleg. De klimaattop van Parijs wordt COP21 genoemd omdat het de 21ste bijeenkomst was. 

Wat is het klimaatverdrag?

De klimaattop is gebaseerd op het internationale klimaatverdrag uit 1992 tussen 195 landen. In dit verdrag hebben de landen afgesproken dat ze een gezamenlijke verantwoordelijkheid hebben om het probleem aan te pakken, maar dat er wel verschil is tussen rijke landen en ontwikkelingslanden.

De belangrijkste punten uit het klimaatakkoord van Parijs

  • De gemiddelde temperatuurstijging op aarde moet ruim onder de 2°C blijven. Landen moeten er naar streven de stijging te beperken tot 1,5°C; 
  • Ieder land bepaalt zelf haar eigen reductiedoelstelling. Gezamenlijk moeten deze doelstellingen leiden tot het streven om de temperatuurstijging te beperken tot 1,5°C; 
  • Aan de groei van de uitstoot van broeikasgassen als CO2 moet een eind komen. De uitstoot van broeikasgassen moet in 2050 weer in balans zijn met de natuurlijke CO2-opslag van de aarde;
  • Het akkoord is bindend en alle landen zijn verplicht het na te leven. Het is niet toegestaan om de doelstellingen naar beneden bij te stellen;
  • De aanpak van klimaatverandering en de uitstoot van broeikasgassen mag de voedselproductie niet in gevaar brengen;
  • Armere landen zullen ondersteuning krijgen om hun klimaatdoelstellingen te halen uit een fonds dat door rijkere landen wordt gevuld. Vanaf 2020 moet er 2015 elk jaar 100 miljard dollar beschikbaar zijn;
  • Alle partijen moeten financieel bijdragen aan het verlagen van de hoeveelheid broeikasgassen en onderzoek doen naar innovatieve klimaatontwikkelingen.

Seine

Historisch akkoord

Het is een historisch akkoord omdat er voor het eerst een bindend verdrag is gesloten waarbij alle landen afspreken de uitstoot aan te pakken. Het akkoord kan klimaatverandering niet oplossen. De broeikasgassen die wij al hebben uitgestoten kunnen wij niet meer terughalen. Wel kunnen we de toekomstige uitstoot beperken en ons voorbereiden op de gevolgen van klimaatverandering. Het is bijzonder dat de grootste vervuilende landen als India en China het akkoord hebben ondertekend. Ook landen met veel olie zoals Saoedi-Arabië hebben doen mee.

Gezamenlijke inspanningen nog onvoldoende

Tijdens belangrijke klimaattop in 2020 in het Schotse Edinburgh is geconstateerd dat de meeste landen reductiedoelstellingen hebben geformuleerd. De rijke landen streven naar nul uitstoot in 2050, China wil dit bereiken in 2060 en India in 2070. Al deze reductiedoelstellingen bij elkaar zijn nog niet voldoende om de uitstoot te beperken tot 1,5°C. In het beste geval, als al deze doelen worden gehaald, wordt het 1,8°C. Maar als je kijkt wat landen concreet doen, gaan we eerder naar een 2,5 - 3°C. 

  • Meer weten? Bekijk deze video van de NOS met uitleg over de COP21 in Parijs:

Op de hoogte blijven?

Ontvang tips, artikelen, nieuws en meer! Geef hieronder aan welk thema je voorkeur heeft.

Lees voor meer informatie ons privacybeleid
Lijsten