Grijze stroom: wat is het verschil met groene stroom?

Elektriciteitsmasten

Stroom kan worden opgewekt uit energiebronnen die ooit op kunnen raken en CO2 uitstoten (grijze stroom) of door duurzame energiebronnen uit de natuur die geen effect op de aarde hebben (groene stroom). In dit artikel leggen we het verschil tussen grijze en groene stroom aan je uit.

Wat is grijze stroom?

Stroom die grotendeels wordt opgewekt uit fossiele brandstoffen zoals aardgas, aardolie en kolen, noemen we grijze stroom. Als deze grondstoffen uit de grond zijn gehaald, moeten ze worden verbrand om er energie mee op te wekken. Daarbij komt heel veel CO2 vrij, een broeikasgas die voor klimaatverandering zorgt. Dat heeft grote gevolgen die we nu al kunnen merken, ook in Nederland

Waar wordt grijze stroom van gemaakt?

Alle grijze stroom wordt opgewekt uit fossiele brandstoffen die op kunnen raken. Een paar procent van de grijze stroom wordt opgewekt uit kerncentrales.

  • Om kernenergie (in kerncentrales) te produceren ontstaat zeer gevaarlijk radioactief afval. Dit afval moet tienduizenden jaren ergens geïsoleerd van het milieu opgeslagen worden. Dat is gevaarlijk voor mensen en milieu. De kans bestaat dat daar ongelukken mee gebeuren, waardoor hele streken onbewoonbaar kunnen worden.
  • Daarnaast wordt grijze stroom grotendeels opgewekt uit fossiele brandstoffen.
Foto fossiele brandstoffen

Fossiele brandstoffen: graven naar problemen

Aardgas, aardolie, steen- en bruinkool maar ook turf zijn fossiele brandstoffen. Bij de verbranding ervan komt CO2 vrij, en dat beïnvloedt het klimaat.

Naar artikel >

Wat is groene stroom

Groene stroom is elektriciteit die is opgewekt uit duurzame bronnen zoals waterkracht, wind, zon, aardwarmte en biomassa. HIER noemt alléén stroom die uit duurzame bronnen in Nederland komt écht groen. Alleen dan weet je namelijk zeker dat jouw stroom bijdraagt aan de groei van duurzame energie in Nederland. Wanneer de vraag naar echt Nederlandse groene stroom groeit, komen er in Nederland windmolens of zonnepanelen bij en hoeven we dus minder gebruik te maken van kolen of gas.

Wat is het verschil tussen grijze stroom en groene stroom?

Het is allebei stroom die uit je stopcontact komt, maar de manier waarop het wordt opgewekt verschilt flink. Groene stroom is elektriciteit die is opgewekt uit duurzame bronnen. Doordat bij de opwekking van stroom uit deze bronnen geen gebruik gemaakt wordt van fossiele brandstoffen, draagt het niet bij aan klimaatverandering. Grijze stroom wordt wel gemaakt van fossiele grondstoffen en draagt daardoor bij aan de klimaatverandering.

Wanneer is groene stroom echt groen?

Bijna alle energieleveranciers bieden wel groene stroom aan. Maar er wordt in Nederland meer groene stroom aangeboden dan dat er daadwerkelijk wordt opgewekt door bijvoorbeeld windmolens of zonnepanelen. Dat zit zo:

In Europa krijgt alle groene stroom een certificaat als bewijs dat die stroom écht groen is opgewekt. Maar in veel Europese landen, zoals Noorwegen, is er alleen maar groene stroom. Niemand heeft daar dus bewijs nodig om te geloven dat het om echte groene stroom gaat. Hierdoor hebben deze landen een overschot aan certificaten.

Nederlandse energieleveranciers maken hier slim gebruik van; ze kopen de buitenlandse certificaten voor een kleine prijs op. Vervolgens verkopen ze jou grijze stroom onder de naam groene stroom. Als ‘bewijs’ laten ze jou het opgekochte certificaat uit het buitenland zien.

  • Check daarom of jouw groene stroom wel echt groen is met Groene Stroom checker!
Foto Groene Stroom Checker

Is jouw groene stroom wel écht groen?

Niet alle groene stroom is écht groen. Met de groene stroom checker controleer je snel & makkelijk waar jouw stroom vandaan komt!

Ontdek snel waar jouw groene stroom vandaan komt!

Wat voor stroom komt er uit mijn stopcontact?

Omdat het vrijwel onmogelijk is om een apart stroomnet aan te leggen voor groene stroom, wordt de stroom die duurzaam wordt opgewekt aan het bestaande stroomnet toegevoegd. Uit je stopcontact komt dan een mix van groene en grijze stroom. Als je een contract hebt met groene stroom, koop je een bewijs dat er dezelfde hoeveelheid groene stroom wordt geproduceerd als jij uit je stopcontact haalt. Mensen met een contract voor groene stroom, gebruiken ook grijze stroom maar hebben de zekerheid dat eenzelfde hoeveelheid groene stroom op het stroomnet is gezet.

Wat zijn de nadelen van grijze energie?

De nadelen van de grijze energie zitten ‘m in de fossiele brandstoffen waar het van opgewekt is. Om van deze grondstoffen energie te maken komt er meer CO2 vrij en dat is de oorzaak van de klimaatverandering. Het andere probleem met de fossiele brandstoffen is dat het eindig is: ooit zijn die grondstoffen er niet meer! De zon daarentegen zal altijd blijven schijnen en de wind zal altijd blijven waaien. Daarom is het slim om te investeren in de toekomst: groene energie.

Wat zijn de voordelen van grijze energie?

Wij van HIER zien geen voordelen van grijze energie. De toename van CO2-uitstoot zorgt voor een versterkt broeikaseffect en is daarmee een belangrijke oorzaak van klimaatverandering. Met alle gevolgen van dien.

Weilanden met een windmolen

Deze energieleveranciers leveren alleen groene stroom die ook écht groen is

Groene stroom is niet altijd écht groen. Veel groene stroomproducten worden namelijk ‘vergroend’ met certificaten uit het buitenland. Wij helpen je om voor groene stroom te kiezen waarmee je écht verschil maakt.

Naar artikel >

Is grijze stroom goedkoper dan groene stroom?

Vanwege ongelukkige omstandigheden hebben veel energiebedrijven hun prijzen in de herfst van 2021 aanzienlijk verhoogd. Dit maakt het moeilijk om een duidelijk antwoord te geven op de vraag. Het produceren van 100% groene stroom in Nederland is vaak duurder dan het produceren van grijze stroom, maar dit heeft geen invloed op de prijs die jij betaalt. Dit komt doordat de overheid de productie van groene energie stimuleert met subsidies. Momenteel is er geen reden waarom groene stroom duurder zou moeten zijn.

Lees ook:

Gasmeter

Je gasmeter aflezen, hoe doe je dat?

De gasprijzen zijn flink gestegen, je wilt er dus zuinig mee omgaan. Het is dan handig om te weten waar je precies gas in huis voor gebruikt. En dat je de juiste meterstanden doorgeeft bij je

Op de hoogte blijven?

Ontvang tips, artikelen, nieuws en meer! Geef hieronder aan welk thema je voorkeur heeft.

Lees voor meer informatie ons privacybeleid
Lijsten