Aardwarmte: een duurzame energiebron

Foto van aardwarmte

In het binnenste van de aarde wordt constant warmte geproduceerd. Deze aardwarmte, of geothermie, kan gebruikt worden voor het opwekken van energie of voor het verwarmen van gebouwen. Omdat er bij gebruik van aardwarmte geen CO2 vrijkomt is het een duurzame energiebron.

Waar zit de warmte?

Op sommige plaatsen ligt de warmte vlak onder de grond, het kan dan goedkoop en efficiënt gebruikt kan worden. Dit is het geval in IJsland, wat een groot deel van haar elektriciteit opwekt met behulp van aardwarmte. In Nederland ligt de warmte iets dieper, waardoor elektriciteitsopwekking nog niet haalbaar is. Voordat het boven is, is het te veel afgekoeld om nog elektriciteit mee op te wekken. Wel wordt aardwarmte steeds breder ingezet bij het verwarmen van gebouwen en kassen in de tuinbouw. Op deze manier wordt het gebruik van aardgas omzeild, en wordt zo de uitstoot van CO2 verminderd.

Groene stroom checker

Is jouw groene stroom wel écht groen?

Niet alle groene stroom is écht groen. Met de groene stroom checker controleer je snel & makkelijk waar jouw stroom vandaan komt!

Ontdek snel waar jouw groene stroom vandaan komt!

Hoe werkt aardwarmte?

Het winnen van aardwarmte gebeurt via het oppompen van water met een hoge temperatuur (soms wel 100 tot 120 graden) uit diepere aardlagen. De temperatuur van het water hangt af van de diepte waar het opgepompt wordt. Hoe dieper, hoe warmer. Deze warmte wordt vervolgens gebruikt voor het verwarmen van water in een warmtenet. Dit water wordt vervolgens via de buizen van het warmtenet naar gebouwen en woningen geleid om die te verwarmen. Nadat het water zijn warmte heeft afgestaan aan het warmtenet wordt het teruggevoerd de aarde in. Hier kan het weer opwarmen zodat het later weer als warm water opgepompt kan worden. Zo wordt gebruik gemaakt van een gesloten systeem.

Wat zijn de voordelen van aardwarmte?

  • Lokaal geproduceerd
  • Duurzaam: alternatief voor aardgas
  • Betrouwbaar: voorspelbare bron (niet afhankelijk van weer)
  • Betaalbaar: een van de goedkopere alternatieve duurzame bronnen

Wat zijn de nadelen van aardwarmte?

  • Aardwarmte is niet overal toe te passen.
  • In aardbevingsgevoelige gebieden is aardwarmtewinning niet toegestaan of zijn extra veiligheidsmaatregelen verplicht.

Wie gebruikt er aardwarmte?

  • Op dit moment leveren aardwarmtebedrijven voornamelijk aan de glastuinbouw. Naast glastuinbouw kan aardwarmte ook ingezet worden als warmtevoorziening in de industrie, kantoren en voor onze woningen.
  • De mogelijkheden zijn groot. Ruim een kwart van de woningen kan worden verwarmd met aardwarmte. Dit is alleen rendabel als het warmtenet voldoende groot is. Denk aan 10.000 woningen. Dat blijkt in de bestaande bouw moeilijk te realiseren.

Waarom is groene stroom goed voor het klimaat?

Duurzaam opgewekte stroom, zoals via aardwarmte, noemen we ook wel groene stroom. Groene stroom is elektriciteit die is opgewekt uit duurzame bronnen zoals waterkracht, wind, zon en biomassa. Doordat bij de opwekking van stroom uit deze bronnen geen gebruik gemaakt wordt van fossiele brandstoffen (zoals aardgas en kolen), draagt het niet bij aan klimaatverandering.

Wil je meehelpen aan meer groene stroom in Nederland, kies dan voor Nederlandse groene stroom. Alleen dan draag je eraan bij dat het aanbod van duurzame energie in ons land groeit. Zo hoeven we steeds minder gebruik te maken van kolen of aardgas. En zijn we minder afhankelijk van anderen, Rusland in dit geval. Met onze Groene stroom checker controleer je heel snel waar jouw groene stroom vandaan komt.

Bekijk alle artikelen over:

Op de hoogte blijven?

Ontvang tips, artikelen, nieuws en meer! Geef hieronder aan welk thema je voorkeur heeft.

Lees voor meer informatie ons privacybeleid
Lijsten