Er zijn duurzame en niet-duurzame bronnen om energie uit te halen. In de laatste categorie zitten steenkool, olie en gas. Ze zijn eindig, vervuilend en de oorzaak van klimaatverandering.

Wanneer is energie duurzaam?

Energie is duurzaam wanneer het aan deze twee voorwaarden voldoet: het raakt niet op en het is CO2-neutraal, wat inhoudt dat het niet gepaard gaat met de verhoging van CO2-concentratie in de atmosfeer. Er zijn veel verschillende duurzame energiebronnen. Zo wordt er energie verkregen uit zonne-energie, windenergie, waterkracht, aardwarmte en biomassa. Op dit moment is windenergie ruim 1% van de totale energieproductie en zonne-energie iets meer dan 0.1%. De komende jaren zal dit naar verwachting gaan stijgen.