Klimaatverandering

Foto van mensen op het strand

Het klimaatprobleem is ingewikkeld en voor veel mensen best wel ongrijpbaar. In dit thema leggen we belangrijke termen uit op een manier die iedereen begrijpt en hebben we het over de staat van het klimaat.

Dit is de staat van het klimaat

De ernst van het klimaatprobleem is iets waar iedereen een mening over lijkt te hebben. Maar over feiten kun je helemaal geen mening hebben. Dit is volgens de wetenschap de status van klimaatverandering.

Foto fossiele brandstoffen

Fossiele brandstoffen: graven naar problemen

Aardgas, aardolie, steen- en bruinkool maar ook turf zijn allemaal voorbeelden van fossiele brandstoffen. Ze ontstonden lang geleden door de afbraak van resten van planten en dieren die in de loop van

Wat kun je zelf doen?

Wij geven je tips over hoe jij, naast het besparen van energie, je uitstoot kan beperken en je ecologische voetafdruk kan verkleinen. 

Groene stroom checker

Is jouw groene stroom wel écht groen?

Niet alle groene stroom is écht groen. Met de Groene stroom checker controleer je snel en makkelijk of jouw stroom wel écht groen is! 

Groene stroom checker

Meer over dit thema

Foto van beroemde straat in Kyoto

Kyoto-protocol: de stap vooruit

Het Kyoto Protocol is een overeenkomst onder het Klimaatverdrag van de Verenigde Naties, het UNFCCC of United Nations Framework Convention on Climate Change. In het Kyoto-protocol (opgesteld in het

Foto van koeien in een weide

Methaan (CH₄): het sterke neefje van CO₂

Als het over klimaatverandering gaat, dan wordt meestal gewezen naar CO 2als oorzaak. Dat klopt, maar CO 2 is niet het enige broeikasgas waar we als mensheid steeds meer van uitstoten. Een ander

Foto van een dak met zonnepanelen

Mitigatie: het tegengaan van klimaatverandering

De letterlijke betekenis van mitigatie is verzachting of vermindering. Bij klimaatmitigatie gaat het dan ook om het treffen van maatregelen die de opwarming van de aarde zoveel mogelijk beperken. Wat

Foto vervuilend gebied

Schaliegas: een nieuwe energiebron

Schaliegas is een relatief nieuwe bron van energie, maar in veel landen ook al verboden. Dit komt omdat er grote risico's hangen aan het winnen van schaliegas en dat levert veel weerstand op. In dit

Foto van buizensysteem

Warmtenet

Op veel plekken in Nederland is warmte beschikbaar die gebruikt kan worden om water te verwarmen. Dat water heeft zelfs zo'n hoge temperatuur dat het gebruikt kan worden om huizen te verwarmen. De warmte komt dan binnen via een aangelegd warmtenet.

Foto jonge boom

Negatieve emissies

Het gebruik van fossiele brandstoffen en ontbossing zorgt wereldwijd voor een hoge CO 2-emissies, ook wel CO 2-uitstoot genoemd. Door het toevoegen van CO 2 aan de atmosfeer noemen we dit positieve

Klimaatverandering

Als er tegenwoordig over klimaatverandering wordt gesproken, dan gaat het bijna altijd over de door mensen veroorzaakte opwarming van de aarde.

Wetenschappers hebben vastgesteld dat het klimaat overduidelijk is opgewarmd door de mens. Sinds de industriële revolutie zorgt de mensheid namelijk voor een hoge uitstoot van broeikasgassen zoals CO2.

Broeikasgassen horen van nature in de dikke luchtlaag als een soort deken rondom de aarde. Dat is maar goed ook, want zonder broeikasgassen zou de gemiddelde temperatuur op aarde op 18 graden onder nul liggen. Door de extra broeikasgassen die we in de atmosfeer uitstoten met het verbranden van fossiele brandstoffen zoals aardolie en aardgas, zijn de concentraties te hoog geworden. Daardoor wordt de ‘deken’ steeds dikker en dit warmt de aarde steeds verder op.

Op de hoogte blijven?

Ontvang tips, artikelen, nieuws en meer! Geef hieronder aan welk thema je voorkeur heeft.

Lees voor meer informatie ons privacybeleid
Lijsten