Kolencentrales: sluiting is een complex vraagstuk

Foto centrale

De CO₂-uitstoot van een kolencentrale is per kWh stroom ongeveer het dubbele van een gascentrale. Kolencentrales zijn daarmee de grootste bronnen van CO₂-uitstoot in Nederland. Sluiting van kolencentrales lijkt daarom een logische maatregel om de uitstoot van CO₂ snel te reduceren. Zonder afvang en opslag van CO₂ zal dit ook zeker moeten gebeuren.

Duurzame alternatieven

In de praktijk is de discussie over de sluiting van de kolencentrales behoorlijk complex. Daarbij spelen tal van inhoudelijke, politieke en financiële overwegingen. Zo moeten er bijvoorbeeld genoeg duurzame alternatieven beschikbaar zijn om de stroomopwekking van kolencentrales op te vangen. Anders wordt dit waarschijnlijk overgenomen door gascentrales of andere kolencentrales in het buitenland. 

Wet verbod op kolen bij elektriciteitsopwekking

In 2020 trad de wet verbod op kolen bij elektriciteitsopwekking in werking.  Dit houdt in dat het  verboden is om in een productie-installatie elektriciteit op te wekken met behulp van kolen. In Nederland hebben we 4 kolencentrales. 

De wet heeft als gevolg dat de Hemwegcentrale in Amsterdam tot 2020 kolen mag verstoken, de Amercentrale in Geertruidenberg tot 2025 en de Eemshavencentrale in de Eemshaven en de twee nieuwe centrales in Rotterdam tot 2030. De kolencentrales hoeven niet te sluiten. De kolencentrales mogen overstappen op andere, schonere, brandstoffen om elektriciteit op te wekken. Andere brandstoffen zijn bijvoorbeeld biomassa, biobrandstoffen en waterstof.

Kolencentrale

In 2020 is besloten dat de kolencentrales jaarlijks niet meer CO2 mogen uitstoten door het gebruik van kolen dan 25%-35% van de uitstoot die veroorzaakt zou worden door volledige benutting van de productiecapaciteit met kolen. 

Gas besparen

Als gevolg van de oorlog in Oekraïne is in 2022 besloten om deze beperking tijdelijk op te heffen. De gedachte daarachter was dat het gas dat hiermee kan worden bespaard, kon worden opgeslagen voor andere doeleinden. 

Op de hoogte blijven?

Ontvang tips, artikelen, nieuws en meer! Geef hieronder aan welk thema je voorkeur heeft.

Lees voor meer informatie ons privacybeleid
Lijsten