Foto zonnebloem
Kennisbank

Biobrandstoffen: natuurlijke energie

Biobrandstoffen zijn brandstoffen die zijn gemaakt uit plantaardig materiaal. Dat kunnen gewassen zijn die hier specifiek voor worden geteeld, maar ook reststromen uit de landbouw, de voedselindustrie en huishoudens, zoals GFT. Ze vormen een alternatief voor fossiele brandstoffen, bijvoorbeeld in het verkeer of als gas in het aardgasnetwerk. 

Biogassen zijn er in verschillende vormen. Zo heb je vloeibare en gasvormige biobrandstof. Denk bijvoorbeeld aan biogas en biodiesel. In 2020 kwam iets meer dan 10% van de brandstof in het vervoer uit duurzame brandstoffen, zoals biobrandstoffen. Biobrandstoffen worden onderverdeeld in verschillende types. De zogenaamde eerste en tweede generatie biobrandstoffen.

Biobrandstoffen uit voedselgewassen

Eerste generatie biobrandstoffen zijn gemaakt met behulp van voedselgewassen, zoals maïs, suikerriet en koolzaad. Deze voedselgewassen zetten zich met vergisting relatief makkelijk om tot brandstof. Deze eerste generatie biobrandstoffen werden lange tijd gezien als duurzame energiebron. Bij de productie nemen de gewassen namelijk CO2 op uit de lucht. Dit is evenveel als dat er vrijkomt bij het verbranden van de biobrandstoffen. Zo wordt er netto geen extra CO2 uitgestoten, het CO2 wordt als het ware hergebruikt.

De laatste jaren is er veel kritiek op de eerste generatie biobrandstoffen. De gebruikte gewassen leveren namelijk relatief weinig klimaatwinst op. Dit komt voornamelijk door het kappen van natuurgebieden voor landbouwgrond. Hier komt veel CO2 bij vrij wat juist weer bijdraagt aan klimaatverandering. Ook gaat dit ten koste van de biodiversiteit. Bovendien kan door concurrentie van biobrandstofgewassen met voedselgewassen de voedselvoorraad in gevaar komen.

Biobrandstoffen uit plantenresten en algen

Bij tweede generatie biobrandstoffen zijn deze problemen minder groot. Dit komt omdat er producten worden gebruikt die wij zelf niet eten. Zo worden bijvoorbeeld plantenresten uit de landbouw en uit bossen gebruikt.

Bij de derde generatie biobrandstoffen, die zich nog vooral in de ontwikkelingsfase bevinden, worden algen en zeewier gebruikt. Omdat deze in de zee worden geproduceerd hoeft er geen landbouwgrond vrijgemaakt te worden en is er meer land beschikbaar voor voedselproductie. Deze generatie is dus nog duurzamer.

Is biobrandstof hetzelfde als biomassa?

Biobrandstof is niet hetzelfde als biomassa. Biobrandstoffen zijn brandstoffen die gemaakt worden uit biomassa, biomassa is dus de grondstof van biobrandstof.