Negatieve emissies

Foto jonge boom

Het gebruik van fossiele brandstoffen en ontbossing zorgt wereldwijd voor een hoge CO2-emissies, ook wel CO2-uitstoot genoemd. Door het toevoegen van CO2aan de atmosfeer noemen we dit positieve emissies. Om de wereldwijde klimaatdoelstellingen te halen moeten we deze emissies niet alleen terugdringen tot nul, maar moeten we ook broeikasgassen uit de lucht verwijderen. Het verwijderen van CO2 uit de lucht noemen we negatieve emissies.

Het afvangen en opslaan van CO2

Het verwijderen van broeikasgassen uit de lucht kan door het afvangen en opslaan van CO2. Er zijn meerdere manieren om dit te doen: 

  • Het Clean Development Mechanism (CDM) kun je zien als een vorm van CO2-compensatie waarbij geïndustrialiseerde landen rechten kunnen kopen zodat ze in ontwikkelingslanden kunnen investeren in CO2-reductieprojecten.  
  • Geo-engineering zijn grootschalige projecten die de opwarming van de aarde tegen moeten gaan. Dit kan door maatregelen te nemen met verschillende technologieën die ingrijpen op het klimaatsysteem.

  • Groeiende bossen slaan CO2 op en houden dit vast in het hout van de bomen. Ze vormen daarmee een buffer voor de uitstoot van broeikasgassen en helpen zo mee om klimaatverandering in te perken. Herbebossing kan dus helpen klimaatverandering tegen te gaan. 

Verschillende manieren om negatieve emissies te veroorzaken kunnen dus een extra rol spelen in het tegengaan van klimaatverandering naast de overgang naar duurzame energie. Tot nu toe is er maar een land in de wereld die CO2 negatief is, en dat is Bhutan. Dit Boeddhistische land in Azië heeft zoveel bos aangeplant dat het nu drie keer zoveel CO2 opslaat in de natuur als dat de mensen en fabrieken uitstoten.

Op de hoogte blijven?

Ontvang tips, artikelen, nieuws en meer! Geef hieronder aan welk thema je voorkeur heeft.

Lees voor meer informatie ons privacybeleid
Lijsten