Foto boomstammen bos
Nieuws van HIER

CO₂ uit de lucht halen: nodig voor de Parijs doelstellingen en realistisch op korte termijn

Het uit de lucht halen van CO2 zal een belangrijke rol moeten spelen bij het realiseren van de klimaatdoelstelling van Parijs. Dat gebeurt nu niet, terwijl het realiseren van dergelijke negatieve emissies een substantiële bijdrage kan leveren aan de benodigde reductie in 2030, naast alle noodzakelijke maatregelen om de uitstoot van CO2 terug te dringen.

Dat schrijven Bert Metz, Leo Meyer, Sible Schöne en Wim Turkenburg vandaag in een brief aan minister Wiebes. Er is ook een programma van onderzoek, ontwikkeling en demonstratie nodig om beter inzicht te krijgen in methoden en technieken om tot negatieve emissie van broeikasgassen te komen en op de kansen hierbij voor Nederland.

Het onttrekken van CO2 aan de lucht kan op diverse manieren, zoals herbebossing en het verhogen van het organisch-stofgehalte van landbouwgronden en van de grond in natuurgebieden. Een andere optie is het afvangen en opslaan van CO2 uit processen (bij zowel industrie als elektriciteitscentrales) waarbij biomassa als grond- of als brandstof wordt gebruikt. Ook kan men installaties bouwen waarmee CO2 direct uit de lucht kan worden gehaald en langdurig kan worden omgezet in duurzame producten zoals koolstofvezels. Verder kan CO2 worden vastgelegd in gesteenten zoals olivijn.

Zonder negatieve emissies is het niet mogelijk om de opwarming van de aarde tot 1.5 graad te beperken, waarop in het Parijs akkoord wordt aangedrongen. Voor Nederland zijn er extra redenen om er alles aan te doen om de mondiale opwarming daar toe te beperken. De CO2-concentratie in de atmosfeer ligt thans op hetzelfde niveau als tijdens pieken in die concentratie 3 tot 5 miljoen jaar geleden. De zeespiegel lag destijds zo’n 10 tot 20 meter boven het huidige niveau. Boven de 1.5 graad opwarming neemt de kans op vele meters zeespiegelstijging op langere termijn flink toe.

De auteurs:

  • Bert Metz is voormalig co-voorzitter IPCC Werkgroep Mitigatie(3e en 4e Assessment)
  • Leo Meyer is onafhankelijk consultant (ClimateContact-Consultancy), voormalig projectleider Syntheserapport IPCC (5e Assessment) en hoofd secretariaat IPCC Werkgroep Mitigatie (4e Assessment)
  • Sible Schöne is Directeur Stichting HIER klimaatbureau, voormalig voorzitter Bezinningsgroep Energie
  • Wim Turkenburg is Emeritus hoogleraar ‘Science, Technology and Society’, en voormalig directeur van het Copernicus Instituut voor Duurzame Ontwikkeling, Universiteit Utrecht