Beleidskaders 50% lokaal eigendom: 6 voorbeelden op een rij

voorbeelden gemeentelijke beleidskaders duurzame energie

Gemeentelijke beleidskaders spelen een doorslaggevende rol in het streven uit het Klimaatakkoord naar 50% eigendom van de lokale omgeving bij de opwekking van duurzame energie. Een lokaal beleidskader stelt de juiste kaders om projecten en lokaal eigendom mogelijk te maken. En het vraagt een inspanningsverplichting van initiatiefnemers om draagvlak voor hun plan te krijgen. We zetten een aantal gemeentelijke voorbeelden op een rij.

1. Gemeente Bronckhorst

De gemeente Bronckhorst stelde de participatiehandreiking 'Samen aan de slag met de energie-opgave' op. De gemeente geeft aan met dit kader de kwaliteit van energieprojecten te stimuleren en participatie te borgen.

Participatiehandleiding Bronckhorst

 

 

 

 

 

 

 

Download de participatiehandreiking gemeente Bronckhorst

Voor meer info, zie de website van de gemeente Bronckhorst.

2. Gemeenten Delfzijl, Appingedam en Loppersum

De drie gemeenten schreven samen 'Ruimte voor energie: Een visie op de ruimtelijke inpassing van hernieuwbare energie'. Met het document hebben ze de koers en ambitie bepaald voor de komende jaren.  

Ruimte voor Energie Delfzijl

 

 

 

 

 

Download 'Ruimte voor energie'

Meer info? Zie website gemeente Appingedam.

3. Gemeente Echt-Susteren

De gemeente Echt-Susteren beschrijft met het beleidskader 'Zonneparken en windparken' de voorwaarden waaronder initiatiefnemers van duurzame energieopwekking binnen de gemeente aan de slag kunnen. 

Beleidskader Echt-Susteren

 

 

 

 

 

 

 

Download het beleidskader 'Zonneparken en windparken'

Meer info: echt-susteren.nl

4. Gemeente Meierijstad

De gemeente Meierijstad vond dat er duidelijkheid nodig was over hoe de gemeente omgaat met initiatieven voor de opwek van duurzame energie. Ze stelde het beleidskader 'De toekomst van zon en wind in Meierijstad' op. 

Beleidskader Meijerijstad

 

 

 

 

 

 

 

Download 'De toekomst van zon en wind in Meierijstad' 

Meer info: meierijstad.nl

5. Gemeente Haarlemmermeer

De gemeente Haarlemmermeer maakt met dit beleidskader duidelijk wat de regels voor alle initiatieven rondom zonnepanelen en windturbines in Haarlemmermeer zijn.

Beleidskader Haarlemmermeer

 

 

 

 

 

 

 


Download 'Lokaal eigenaarschap in zon- en windprojecten'

Meer info? Zie de website van Haarlemmermeer. 

6. Gemeente De Ronde Venen

Gemeente De Ronde Venen heeft voorwaarden voor zonnevelden en windmolens opgesteld. Ze gaan over overleg met de omgeving, ruimtelijke inpassing en financiële participatie. 

Beleidskader De Ronde Venen

 

 

 

 

 

 

Download 'Voorwaarden voor zonnevelden en windmolens'

Meer info: website gemeente Ronde Venen

Bekijk alle artikelen over:

Op de hoogte blijven?

Ontvang tips, artikelen, nieuws en meer! Geef hieronder aan welk thema je voorkeur heeft.

Lees voor meer informatie ons privacybeleid
Lijsten