Handreiking Lokaal eigendom in beleid

Beleidskader lokaal eigendom 50%

De Participatiecoalitie heeft praktijkervaringen en concrete voorbeelden verzameld van beleidsteksten over bewonersparticipatie en de invulling van 50% lokaal eigendom bij de opwek van duurzame elektriciteit. Ze deelt ze in de handreiking 'Lokaal eigendom in beleid'.

De handreiking is bedoeld voor gemeenten en geeft praktische handvatten voor het opstellen en implementeren van beleid rondom burgerparticipatie, lokaal eigendom en ruimtelijke inpassing van wind- en grootschalige zonneprojecten.

Alle partijen die het Klimaatakkoord hebben ondertekend, streven ernaar dat 50% van de duurzame energieproductie in eigendom is van de burgers en bedrijven in de lokale omgeving. In de Regionale Energiestrategieën (RES) werken overheden met netbeheerders, maatschappelijke stakeholders en bewoners afspraken uit. De uitvoering van de RES ligt bij de gemeentes. 

Over de Participatiecoalitie

De Participatiecoalitie bestaat uit vijf maatschappelijke organisaties van, voor en door bewoners: HIER, de Natuur en MilieufederatiesEnergie SamenLSA bewoners en Stichting Buurkracht. Zij weten wat er lokaal speelt en kunnen zo de slagingskans van energieprojecten in gemeente of regio’s vergroten. Om de afspraken uit het Klimaatakkoord te kunnen realiseren, hebben de vijf organisaties een samenwerkingsovereenkomst getekend met de ministeries van Binnenlandse Zaken en Economische Zaken. 

Bekijk alle artikelen over:

Op de hoogte blijven?

Ontvang tips, artikelen, nieuws en meer! Geef hieronder aan welk thema je voorkeur heeft.

Lees voor meer informatie ons privacybeleid
Lijsten