Participatie en lokaal eigendom

energie-initiatief

Bewonersparticipatie bij duurzame opwek op land is een breed begrip. Hoe betrek je omwonenden bij de ontwikkeling van wind- en zonneparken en hoe zorg je dat ze meeprofiteren van de opbrengsten?

Video: Wat is 50% lokaal eigendom?

In het Klimaatakkoord staat dat we bij zon- en windparken streven naar 50% eigendom van de lokale omgeving. Wat betekent dat?

zonnepark lokaal eigendom

Video: Wat is 50% lokaal eigendom?

In het Klimaatakkoord is afgesproken dat voor grootschalige opwek van hernieuwbare elektriciteit op land gestreefd wordt naar 50% eigendom van de lokale omgeving. Wat is 50% lokaal eigendom, wat

HIER klimaatabonnement

Handige teksten, afbeeldingen en meer

Het HIER klimaatabonnement zit vol communicatiemiddelen die gemeenten helpen om bewoners te betrekken bij de energietransitie. Denk aan basisteksten en beeld.

HIER klimaatabonnement

Meer over participatie en lokaal eigendom

jongeren

Jongeren betrekken bij een participatietraject

25% van de Nederlandse bevolking is jonger dan 25 jaar. Hoe geef je jongeren een plek in een participatieproces? En wijkt hun mening en houding daadwerkelijk af van die van de gemiddelde Nederlander

energietuin

Wat is een energietuin?

De energietransitie van fossiele naar hernieuwbare energie is nodig om de CO2-uitstoot te verminderen en klimaatverandering tegen te gaan. Naast veel windturbines op zee en zonnepanelen op daken

Op de hoogte blijven?

Ontvang tips, artikelen, nieuws en meer! Geef hieronder aan welk thema je voorkeur heeft.

Lees voor meer informatie ons privacybeleid
Lijsten