Onderzoeksrapport: Succesvolle samenwerking tussen bewonersinitiatief en gemeente in de warmtetransitie

samenwerking bewonersinitiatieven en gemeenten

Op veel plekken in het land werken bewonersgroepen aan een alternatieve warmtevoorziening voor hun wijk. Sommige werken hierin nauw samen met de gemeente. Andere maken de plannen zelf, en zien de gemeente als ondersteuner. Een goede samenwerking tussen gemeente en warmte-initiatief is essentieel. Hoe breng je die tot stand?

Het onderzoeksrapport ‘Bewonersinitiatieven en gemeenten in de lokale warmtetransitie’, een samenwerking tussen Platform31 en HIER opgewekt, gaat hier verder op in. Het rapport brengt aan de hand van een aantal casestudies in kaart hoe de samenwerking verloopt tussen lokale (coöperatieve) warmte-initiatieven aan de ene kant en gemeenten aan de andere kant. Ook beschrijft het rapport wat er nodig is om tot een goede samenwerking te komen.

Belangrijke uitkomsten

  1. Alle warmte-initiatieven richten zich op warmtenetten, vaak in combinatie met energiebesparing en zon. We zien nergens een wijkgerichte aanpak gericht op all electric;
     
  2. Bewonersinitiatieven zijn zeer goed in staat de actieve betrokkenheid van bewoners te organiseren, maar hebben over het algemeen onvoldoende kennis en capaciteit om zelf de uitwerking van een propositie en de projectontwikkeling te realiseren;
     
  3. De voortgang verloopt moeizaam bij de overgang van de oriëntatiefase naar de fase van de projectontwikkeling, mede omdat de gemeentelijke organisatie niet op projectontwikkeling is ingericht;
     
  4. Gemeenteraden zijn nog erg weinig betrokken bij de warmtetransitie en hebben nog nauwelijks zicht op de omvang van de operatie. Het besef dat het om 1,5 miljoen aardgasvrije woningen gaat in 2030, 20% van het totaal, is nog vrijwel nergens doorgedrongen.

Bekijk alle artikelen over:

Op de hoogte blijven?

Ontvang tips, artikelen, nieuws en meer! Geef hieronder aan welk thema je voorkeur heeft.

Lees voor meer informatie ons privacybeleid
Lijsten