Volg een warmte-initiatief: de Benedenbuurt in Wageningen | Blog 3

rijtjeshuis

HIER opgewekt volgt de voortgang van twee warmte-initiatieven: DE Ramplaan in Haarlem en de Benedenbuurt in Wageningen. Beide initiatieven komen van bewoners die zelf van het gas af willen. Hoe betrekken zij medebewoners? Hoe maak je samen een keuze voor een alternatief? Hoe gaat de samenwerking met de gemeente? Deze keer blogt Wanka Lelieveld, initiatiefnemer en buurtbewoner van de Benedenbuurt.

Energietransitie als vertrekpunt

Er is weer veel gebeurd de afgelopen maanden. Een van de dingen die het vermelden waard zijn, is dat we een coöperatie gaan oprichten. We hebben reeds een interim bestuur en onze werkgroep Governance & Bestuur trekt drie maanden uit voor het uitwerken van de statuten en het treffen van andere voorbereidingen. Daarbij krijgen we hulp van coöperatie Vallei Energie, een lokale energiecoöperatie die al ervaring heeft opgedaan.

Een coöperatie oprichten

Het heeft verschillende voordelen om een coöperatie op te richten. Zo zouden we als coöperatie op termijn zelf ons warmtenet kunnen gaan exploiteren. Een ander voordeel is dat we als coöperatie een juridische status hebben waarmee we officieel namens de bewoners kunnen aanschuiven bij overleggen met bijvoorbeeld de gemeente, woningcoöperatie, netbeheerder en marktpartijen. Daarnaast zouden we in de toekomst als coöperatie ook andere initiatieven in de wijk kunnen ontplooien, denk aan een systeem met deelauto’s, of het regelen van collectieve zorg of kinderopvang. De energietransitie is dan het vertrekpunt voor andere ontwikkelingen in de wijk.

Hogetemperatuurwarmtepomp

Maar zover is het nu nog niet. We zoeken nog steeds naar een haalbaar alternatief voor gas. Een mogelijke leverancier van een hogetemperatuurwarmtepomp heeft ons een businesscasepresentatie gegeven. Samen met Alliander, de gemeente en de leverancier gaan we daar nu aan rekenen om te kijken of het financieel haalbaar is. Samen gaan we op zoek naar manieren om kosten te besparen. De gemeente gaat bijvoorbeeld de riolering vervangen in onze wijk. Als we zorgen dat we op datzelfde moment klaar zijn voor een nieuw systeem, dan kunnen we daar synergievoordeel behalen omdat de grond niet twee keer open hoeft.

Bewonerstool van de baan

Jammer genoeg zijn er ook tegenvallers. De online tool waar ik in het vorige blog over vertelde gaat helaas niet door: de subsidie die we daarvoor hadden aangevraagd is niet aan ons toegekend. Dat is jammer, want met deze tool hadden bewoners kunnen zien wat energiebesparende maatregelen in hun woning kunnen opleveren op het gebied van kosten, energie en milieu; dat helpt bij bewuster energiegebruik. Dus we staan open voor nieuwe samenwerking op dit vlak

Samenwerken met TKI Urban Energy

Maar laten we afsluiten met goed nieuws: Het project WINST (onderdeel van het TKI programma Urban Energy) heeft ons uitgekozen als een van de vier pilotwijken waar zij mee aan de slag gaan het komend jaar. In dat project doen experts onderzoek naar de alternatieven voor gas binnen bepaalde wijken. Samen met hen kunnen we diepgaand in kaart brengen wat de voordelen van elke bron zijn, hoeveel warmte we nodig hebben en wat het betekent als er minder warmte nodig is dan begroot, of juist meer. Met die expertise kunnen we onze uiteindelijke beslissing nog beter onderbouwen. Dus dat is winst.

Dit artikel is tot stand gekomen met dank aan Wanka Lelieveld.

Op de hoogte blijven?

Ontvang tips, artikelen, nieuws en meer! Geef hieronder aan welk thema je voorkeur heeft.

Lees voor meer informatie ons privacybeleid
Lijsten