Wat moet je weten over de klimaattop in Glasgow?

Glasgow

Aan het begin van deze maand kwamen politici uit 190 landen in Glasgow samen voor de klimaattop. Het is de 26e keer sinds 1996 dat politici bij elkaar kwamen om afspraken te maken over klimaatverandering. In dit artikel hebben we de hoogtepunten voor je op een rijtje gezet.

Wat is er precies besproken?

In 2015 hebben bijna alle landen ter wereld afspraken met elkaar gemaakt om de opwarming van de aarde te beperken tot 2 graden (het liefst tot 1,5 graad). Dit noemen we ook wel het klimaatakkoord van Parijs. Uit het laatste IPCC rapport van dit jaar bleek dat de opwarming van 1,5 graad al tien jaar eerder bereikt zal worden dan gedacht. De klimaattop in Glasgow was daarom een belangrijk reflectie moment. Hier werd duidelijk dat de beloftes die landen voorheen hadden gemaakt lang niet genoeg zijn om dit akkoord te behalen. Veel landen hebben hun klimaatdoelen voor 2030 flink moeten aanscherpen. Dit gebeurde met name op de volgende drie gebieden:  

 • Een eind maken aan ontbossing
  Al meteen aan het begin van de klimaattop hebben meer dan honderd landen een verklaring ondertekend waarin staat dat er voor 2030 een einde moet komen aan ontbossing. Dit doel wordt onder andere gesteund door landen als Canada, Brazilië en Rusland, waar veel bossen worden gekapt. Het is dan ook een veelbelovend doel richting het behoud van bossen en biodiversiteit
Vrouw in de keuken met boodschappen

Vind antwoord op je vragen over
isolatie & zonnepanelen!

Op SlimmeBuur vind je alle buren in Nederland die isolatie en zonnepanelen hebben.
Ze kunnen je meer vertellen over de kosten, energiebesparing én de juiste uitvoerder!

Naar de website van SlimmeBuur

 • Stoppen met het gebruik (en subsidiëren) van fossiele brandstoffen
  Voor het eerst zijn er afspraken over het afbouwen van steenkoolgebruik en subsidies op fossiele brandstoffen op papier gezet. Dit wordt door veel partijen als een echte overwinning gezien. Ruim 40 landen zijn akkoord gegaan met het afbouwen steenkool met het einddoel er helemaal mee te stoppen.

  Daarnaast hebben zo’n twintig landen, waaronder Nederland, toegezegd om niet meer te investeren in buitenlandse fossiele energieprojecten, maar dit geld juist te investeren in duurzame energieprojecten. Nice job!
   
 • Ontwikkeling van duurzame technieken
  Naast het afbouwen van fossiele brandstoffen zijn er ook doelen opgesteld om de ontwikkeling van duurzame technologieën te stimuleren. Zo hebben 40 landen afgesproken dat groene stroom, duurzame landbouw en elektrische voertuigen voor iedereen de goedkoopste en aantrekkelijkste keuzes moeten worden. Ook heeft Nederland samen met andere landen uitgesproken dat de in 2040 nieuw verkochte vrachtwagens op duurzame energie moeten rijden.
Foto van golven en de kust

Wereldwijd klimaatonderzoek

Het IPCC brengt ongeveer elke zes jaar een rapport uit over de status van het wereldwijde klimaatonderzoek. Bij die rapporten zijn wetenschappers vanuit de hele wereld betrokken, ook uit Nederland. 

Dit is de staat van het klimaat volgens de wetenschap

Is het allemaal wel genoeg?

Het einddoel van al deze maatregelen is uiteindelijk om de opwarming van de aarde te beperken tot onder de 2 graden. Als alle landen zich aan alle afspraken houden die tijdens deze klimaatconferentie zijn gemaakt, dan zou dat moeten lukken. De vraag blijft dan natuurlijk wel in hoeverre landen zich echt aan hun beloftes zullen gaan houden en of er niet meer maatregelen hadden moeten worden getroffen. 

Bekijk alle artikelen over:

Op de hoogte blijven?

Ontvang tips, artikelen, nieuws en meer! Geef hieronder aan welk thema je voorkeur heeft.

Lees voor meer informatie ons privacybeleid
Lijsten