Mitigatie: het tegengaan van klimaatverandering

Foto van een dak met zonnepanelen

De letterlijke betekenis van mitigatie is verzachting of vermindering. Bij klimaatmitigatie gaat het dan ook om het treffen van maatregelen die de opwarming van de aarde zoveel mogelijk beperken.

Wat is mitigatie?

Het tegengaan van klimaatverandering wordt dus aangeduid met de term mitigatie. Het omvat alle maatregelen die leiden tot CO2-reductie en de reductie van de uitstoot van andere broeikasgassen. Directe vermindering van de CO2-uitstoot kan worden bereikt door energiebesparing en door (grootschalige) toepassing van duurzame energie. Daarnaast wordt CO2-opslag via ondergrondse CO2-opslag (ook wel carbon capture and storage of CCS genoemd ) als een belangrijke optie voor de komende decennia beschouwd.

Tegenhanger van klimaat adaptatie

Migratie wordt vaak gepresenteerd als de tegenhanger van adaptatie, ofwel het aanpassen van de samenleving aan het veranderende klimaat en de gevolgen daarvan. Bijvoorbeeld het versterken van dijken en het aanbrengen van groen in steden tegen de steeds hetere zomers.

Inmiddels is het duidelijk dat beide middelen naast elkaar moeten worden ingezet om elkaar aan te vullen. We moeten natuurlijk in eerste instantie zorgen dat we de oorzaak aanpakken en daarnaast moeten we ons ook voorbereiden op onvermijdelijke gevolgen van klimaatverandering

Lees ook:

Op de hoogte blijven?

Ontvang tips, artikelen, nieuws en meer! Geef hieronder aan welk thema je voorkeur heeft.

Lees voor meer informatie ons privacybeleid
Lijsten