Dit is waar het Klimaatakkoord over gaat

Foto van Nederlandse gevels

Afgelopen vrijdag presenteerde het kabinet het Klimaatakkoord! Dat betekent dat we aan de slag kunnen met het terugdringen van onze CO2-uitstoot. Zie je na alle klimaatverdragen, wetten en akkoorden door de bomen het bos niet meer? Snappen we. We leggen het uit!

Klimaatverandering

We gebruiken allemaal energie. Stroom voor onze computers, lampen en huishoudelijke apparaten. Aardgas voor het verwarmen van onze huizen, het warme water uit de kraan en vaak ook om op te koken. Maar ook in de industrie en transportsector gebruiken we veel energie.

De meeste energie wordt ‘grijs’ opgewekt; met fossiele brandstoffen zoals aardgas en steenkool. Hierbij stoten we broeikasgassen zoals CO2 uit. Hierdoor wordt de temperatuur op aarde warmer. De gevolgen van deze opwarming zijn groot.

Klimaatverdrag van Parijs

In 2015 tekende Nederland daarom – samen met 194 andere landen – het Klimaatverdrag van Parijs. Het doel van dit akkoord is de opwarming van de temperatuur op aarde beperken tot 2 graden Celsius, maar liever nog tot 1,5 graad. Om dit te bereiken moeten alle deelnemende landen iets gaan doen.

Klimaatwet: de doelen

Inmiddels heeft Nederland een eigen Klimaatwet. Deze wet stelt dat we in 2030 onze CO2-uitstoot met 49 procent moeten hebben verlaagd en in 2050 met 95 procent, ten opzichte van het jaar 1990. Tegelijkertijd schroeven we het aandeel duurzame energie op tot 100 procent in 2050. Ook moet er natuurlijk energie worden bespaard, anders kunnen we niet genoeg duurzame energie opwekken. Ieder kabinet is aan deze wet gebonden.

Windmolens in bloemenvelden

Het Klimaatakkoord is een enorme klus, maar betekent ook nieuwe banen, schonere steden en comfortabeler wonen. Klinkt goed, toch?!

Klimaatakkoord: de middelen en maatregelen

Broeikasgassen verminderen en schone energie opwekken dus. Maar hoe moet dat? In het Klimaatakkoord staan de middelen en maatregelen waarmee Nederland de CO2-uitstoot wil terugschroeven.

Vorig jaar zomer werden de hoofdlijnen van het Klimaatakkoord al bekend gemaakt en vlak voor de kerst lag er een ontwerp-akkoord. Na de doorrekening van de voorstellen door de planbureaus, is het Klimaatakkoord nu dus klaar voor gebruik. 

Meer dan 100 partijen werkten mee aan het pakket aan maatregelen dat in het akkoord staat. De plannen zijn verdeeld over vijf sectoren, de zogenaamde klimaattafels; de gebouwde omgeving, mobiliteit, industrie, de elektriciteitssector en de landbouw. De gebouwde omgeving gaat over onze woningen en gebouwen.

En nu?

Alle maatregelen moeten nog precies worden uitgewerkt en afzonderlijk door de Tweede en Eerste kamer worden behandeld. Dat hele proces kan nog jaren duren, maar niet alles hoeft ook direct te worden uitgevoerd. Het Klimaatakkoord kan stap voor stap worden uitgevoerd. We hebben tenslotte nog 31 jaar tot het 2050 is!

Het belangrijkste is dat we nu echt aan de slag kunnen met het schoner en duurzamer maken van Nederland. Daar gaan we allemaal iets van merken. Zo gaan we stoppen met het gebruik van aardgas voor de verwarming van onze woningen en gebouwen, stappen we over op elektrisch rijden, wordt duurzame landbouw gestimuleerd en gaat de industrie betalen voor de CO2 die zij uitstoten. Dat is een enorme klus, maar het betekent ook nieuwe banen, schonere steden en comfortabeler wonen. Klinkt goed, toch?!

Doe je ook mee?

Bekijk alle artikelen over:

Op de hoogte blijven?

Ontvang tips, artikelen, nieuws en meer! Geef hieronder aan welk thema je voorkeur heeft.

Lees voor meer informatie ons privacybeleid
Lijsten