wereldbolbal
Klimaatverandering

Dit moet je weten over de hoofdlijnen van het Klimaatakkoord

Vanmiddag was het zover: Ed Nijpels, de voorzitter van het Klimaatberaad, presenteerde de hoofdlijnen voor het Klimaatakkoord aan Minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat. In 2030 gaan we met zijn allen de helft minder broeikassen uitstoten, zoals onlangs is vastgelegd in de Klimaatwet. Ook voor jou gaat dit veel betekenen! Dit moet je erover weten:

  1. Het Klimaatakkoord komt voort uit het Akkoord van Parijs, dat in 2015 door 195 landen werd ondertekend. In dat akkoord spraken de landen af ervoor te gaan zorgen dat de aarde niet meer dan 2 graden verder opwarmt. Alle 195 landen maken in principe dus een eigen, nationaal Klimaatakkoord met eigen plannen.
  1. Van alle broeikasgassen, waarvan we in 2030 dus 49% minder moeten uitstoten, is CO2 (koolstofdioxide) de belangrijkste om aan te pakken. Daarom richten we ons in Nederland vooral op dit broeikasgas. Het grootste deel van de CO2 wordt uitgestoten via de industrie.
  1. Voor het Klimaatakkoord zijn ruim 100 partijen vanuit  overheden, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties met elkaar in gesprek gegaan. Zij zijn verdeeld in vijf verschillende ‘sectortafels’: Elektriciteit, Gebouwde Omgeving, Industrie, Landbouw en Mobiliteit. Alle partijen aan deze tafels hebben met elkaar overlegd over hoe we zo realistisch mogelijk naar de doelen uit het Akkoord van Parijs kunnen toewerken. De zesde tafel, de coördinatietafel, bespreekt onderwerpen als financiering, innovatie en de arbeidsmarkt.
  1. Aan de Gebouwde Omgeving-tafel, onder leiding van Diederik Samsom, worden beslissingen genomen die voor jou belangrijk zijn. Het gaat aan deze tafel vooral over het onderwerp ‘wonen zonder aardgas’. In 2050 moeten alle huizen in Nederland van het aardgas zijn en gaan we dus op een andere manier koken, douchen en onze huizen verwarmen.
  1. Dit betekent dat er gemiddeld 200.000 woningen en andere gebouwen (zoals kantoren, ziekenhuizen, scholen, bedrijven, restaurants, winkels) per jaar aardgasvrij worden. Nieuwe gebouwen sluiten we zelfs helemaal niet meer aan op aardgas.

De komende maanden gaat het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) alle plannen narekenen. In het najaar moet een definitief Klimaatakkoord af zijn.

Bekijk alle artikelen over: