Afgelopen woensdag presenteerden het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en het Centraal Plan Bureau (CPB) de doorrekening van het voorlopige Klimaatakkoord. De planbureaus onderzochten wat de klimaatplannen Nederlanders gaan kosten en wat het effect ervan op onze CO-uitstoot is. Met andere woorden: ze maakten een schatting van de kosten en opbrengsten die we kunnen verwachten. We praten je bij.

Helft minder CO₂ in 2030 wordt moeilijk

De belangrijkste conclusie is dat het moeilijk wordt om het belangrijkste doel uit het Klimaatakkoord te halen: in 2030 49% minder CO₂ (oftewel 48,7 megaton) dan in 1990. Met de huidige plannen van het kabinet is volgens de berekeningen een afname van ergens tussen de 31 en 52 megaton mogelijk. 

Het doel halen ís dus wel mogelijk, maar niet heel erg waarschijnlijk als er geen extra maatregelen komen. Dat komt omdat er nog veel onzeker is, bijvoorbeeld hoe mensen en bedrijven op bepaalde maatregelen reageren. Oftewel: wie stapt wanneer over op duurzame alternatieven. Met name de industrie en de gebouwde omgeving (onze woningen en gebouwen) lijken de doelen niet te gaan halen. 

Er is ook goed nieuws, namelijk dat de plannen veel minder duur zijn dan eerder verwacht. En niet een klein beetje minder, maar in plaats van 3 tot 4 miljard 'slechts' 1,6 tot 1,9 miljard euro per jaar. Zo blijkt uit de nieuwe berekeningen.

Verwarmen zonder aardgas

In de gebouwde omgeving gaat het met name om stoppen met het gebruik van aardgas om te verwarmen en koken. In het Klimaatakkoord staat dat in 2030 1,5 miljoen huizen geïsoleerd en aardgasvrij gemaakt moeten worden. Hoe precies, moet per wijk worden bepaald. Uit de berekeningen blijkt dat die doelstellingen, met het huidige beleid, waarschijnlijk niet gehaald wordt.  

Omdat er nog heel veel niet duidelijk is, is het moeilijk om te berekenen wat dit precies gaat kosten en opleveren. “Veel hangt af van hoe, wanneer en voor welke wijken plannen worden ontwikkeld en hoe en waar de rekening voor de aanpassingen komt te liggen”, aldus het CPB. Denk bijvoorbeeld aan de ontwikkeling van de prijs van de alternatieven voor aardgas en de manier waarop subsidies een rol gaan spelen. 

Eén ding is zeker: de enige manier om duidelijkheid te krijgen, is door aan de slag te gaan en uit de praktijk te leren. Jouw betrokkenheid als bewoner is daarbij super belangrijk. Wanneer je meedenkt over alternatieve manieren om de huizen in jouw wijk te verwarmen, heb je bovendien veel invloed op de keuzes die gemaakt worden en het tempo van het proces. 

Alles over wonen zonder aardgas

Via HIER verwarmt houden we je op de hoogte van wat er al wel duidelijk is over wonen zonder aardgas. Bijvoorbeeld wat de meest waarschijnlijke alternatieven en de mogelijke kosten zijn.

Ga naar www.hierverwarmt.nl

Eerlijker verdeling tussen kosten voor burgers en bedrijven

De meeste kritiek kwam de afgelopen maanden op het feit dat de kosten van het klimaatbeleid niet eerlijk verdeeld zouden zijn; burgers betalen te veel en bedrijven te weinig. Bovendien gaan in de huidige plannen de lage en middeninkomens er meer op achteruit dan de hogere inkomens. 

Het kabinet reageerde na de presentatie van de doorrekening direct met een verlaging van de belasting op de energierekening en - toch wel - een CO₂-heffing voor bedrijven. Dat laatste betekent dat bedrijven meer moeten gaan betalen voor de CO₂ die ze uitstoten. 

Minister-president Rutte was verder positief over de berekeningen. Hij zei dat wanneer je “door je oogharen heen kijkt, kunt zien dat de doelen uit het Klimaatakkoord haalbaar zijn, maar dat er nog wel het een en ander moet gebeuren.”

En nu?

Eind april gaat het kabinet dieper in op de doorrekening van de planbureaus met nieuwe klimaatplannen. 

Bekijk alle artikelen over: