SDE+ subsidie aanvragen

SDE+ subsidie aanvragen

Met de subsidieregeling SDE+ stimuleert het ministerie van Economische Zaken en Klimaat de productie van hernieuwbare energie. De regeling bestaat uit verschillende categorieën: biomassa, geothermie, water, wind (op land, primaire waterkering of in meer) en zon. Daarnaast kent de SDE+ de categorie wind op zee, die haar eigen budget heeft. Rijksdienst voor Ondernemend Nederland voert de regeling uit.

  • Bekijk hoe je de SDE+ in 9 stappen kunt aanvragen.

Voorwaarden en wijzigingen worden gepubliceerd. Op de website van RVO.nl vind je de meest recente informatie. Of lees hiervoor de laatste kamerbrieven.

Transportindicatie vereist

Voor het indienen van een SDE+ subsidie bij de Rijksdienst Voor Ondernemen (RVO) heb je een transportindicatie van je netbeheerder nodig. Zonder deze transportindicatie neemt de Rijksdienst Voor Ondernemen (RVO) de subsidie-aanvraag niet in behandeling. De transportindicatie geeft een indicatie of er transportcapaciteit beschikbaar is op de aangegeven locatie binnen de realisatietermijn die gesteld wordt in de SDE+ regeling. Lees meer over de transportindicatie in ons artikel: Een transportindicatie aanvragen voor SDE-subsidie.

SDE+ beschikking niet overdraagbaar

Een succesvolle aanvraag voor SDE+ subsidie wordt vastgelegd in een subsidiebeschikking met een maximumbedrag over de hele looptijd van de subsidie. Belangrijk uitgangspunt in de SDE+ regeling is dat de beschikking niet overdraagbaar is aan een andere partij. Om te voorkomen dat een aanvrager met een subsidiebeschikking winst gaat maken.  De organisatie die de subsidie heeft aangevraagd moet het project realiseren.

Project BV oprichten vóór de SDE+ aanvraag  

Een toegekende SDE+ beschikking aan een coöperatie is dus niet overdraagbaar naar, bijvoorbeeld, een gezamenlijke project BV.  In het geval van gezamenlijke projectontwikkeling moet een gezamenlijke project BV dus opgericht zijn vóór SDE+ subsidie wordt aangevraagd.

Bekijk alle artikelen over:

Op de hoogte blijven?

Ontvang tips, artikelen, nieuws en meer! Geef hieronder aan welk thema je voorkeur heeft.

Lees voor meer informatie ons privacybeleid
Lijsten