Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten: financiële regelingen en fondsen voor energiecoöperaties

financiering energiecoöperaties

Energiecoöperaties ondervinden relatief vaak moeilijkheden bij het vinden van een geschikte financiering. Maar even vaak heeft dit te maken met de onbekendheid van de mogelijkheden. Het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn) kan hierin helpen. Zij zijn de mede-initiator, beheerder en uitvoerder van verschillende financiële regelingen en fondsen. Hieronder vind je een overzicht van de financieringsmogelijkheden van SVn, zowel regionaal als landelijk.

BNG Duurzaamheidsfonds

Het BNG Duurzaamheidsfonds is een landelijk beschikbaar door SVn uitgevoerd fonds. Het fonds financiert energiecoöperaties en ondernemers die een bijdrage leveren aan de duurzaamheidsdoelen van gemeenten of provincies. Het fonds levert hiermee een bijdrage aan een toekomstbestendige, energieneutralere samenleving. Het fonds heeft onder meer bijgedragen aan het plaatsen van laadpalen in Utrecht, de bouw van duurzame warmtecentrales en het plaatsen van zonnepanelen op het dak van een sportcentrum. Voorbeelden van energiecoöperaties die een lening vanuit het BNG Duurzaamheidsfonds hebben ontvangen zijn ZeewoldeZon, EigenWijkse Energie Coöperatie en Duurzaam Menterwolde.

Energiefonds Den Haag

Het Energiefonds Den Haag (ED) is een initiatief van de gemeente Den Haag en ondersteunt duurzame energieprojecten in de Haagse stad en in de provincie Zuid-Holland. Het Energiefonds Den Haag is gericht op hernieuwbare energiebronnen die bijdragen aan een klimaatneutraal Zuid-Holland in 2040. Projecten die voor een lening in aanmerking komen, maken geen gebruik van fossiele brandstoffen en zijn gericht op het terugdringen van CO2-uitstoot. Denk bijvoorbeeld aan het gebruik van aardwarmte in plaats van aardgas of het gebruik van bio-massa.

Fûns Skjinne Fryske Enerzjy (Friesland)

Het Fûns Skjinne Fryske Enerzjy (FSFE) is een investeringsfonds voor duurzame projecten in Friesland. Het fonds is in het leven geroepen als partner voor Friese duurzaamheidsprojecten, o.a. energiecoöperaties, en kan zowel investeren, (co)financieren als adviseren bij financiering van projecten. Het doel van het fonds is om te investeren in duurzame energieproductie of energiebesparing. Het gaat hierbij om zakelijke projecten die aantoonbaar tot reductie van uitstoot van broeikasgassen leiden, en daarnaast ook een toegevoegde waarde hebben voor de werkgelegenheid in Friesland.

Zakelijke Stimuleringslening

De zakelijke Stimuleringslening van SVn is een vorm van financieren die wordt aangeboden in samenwerking met een (lokale) overheid. Vaak gaat het om een gemeente die de lokale coöperatie wel wil helpen zonder echte subsidie te geven. De gemeente faciliteert SVn dan met de funding van de benodigde gelden. Samen schrijven de coöperatie, de gemeente en SVn dan de voorwaarden en condities uit. Hiervan zijn er mooie voorbeelden in het land, zoals energiecoöperatie Zonnedorpen die op die manier door haar gemeente Loppersum is geholpen. En bijvoorbeeld gemeente Noordenveld die bereid lijkt haar nieuw op te richten coöperatie NoordseVeld "Op Rozen" te willen helpen bij de realisatie van een zestal Postcoderoos zon-opwekprojecten. Wil je meer informatie? Zoek dan contact met je gemeente of met de relatiemanager van SVn in jouw regio.

Over het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting

Het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn) is een onafhankelijke stichting zonder winstoogmerk. SVn biedt financieringsoplossingen die maatschappelijke waarde helpen creëren. SVn beheert in totaal ruim 60.000 particuliere en zakelijke leningen voor overheden, waaronder de Starterslening, de Energiebespaarlening en lokale Stimuleringsleningen. Ook is SVn fondsmanager van onder meer het Nationaal Energiebespaarfonds (ook voor coöperaties, VvE’s en scholen) en het Energiefonds Den Haag. SVn heeft een AFM-vergunning voor het aanbieden van en bemiddelen in hypothecair en consumptief krediet.

Dit artikel is geschreven in samenwerking met SVn. 

Nieuwsgierig naar financieringsmogelijkheden in jouw provincie? Zie ons artikel Ondersteuning energiecoöperaties per provincie

Bekijk alle artikelen over:

Op de hoogte blijven?

Ontvang tips, artikelen, nieuws en meer! Geef hieronder aan welk thema je voorkeur heeft.

Lees voor meer informatie ons privacybeleid
Lijsten