Een transportindicatie aanvragen voor SDE+ subsidie

netaansluiting SDE+ transportindicatie

Voor het indienen van een SDE+ subsidie bij de Rijksdienst Voor Ondernemen (RVO) heb je een transportindicatie van je netbeheerder nodig. Zonder deze transportindicatie neemt de Rijksdienst Voor Ondernemen (RVO) de subsidie-aanvraag niet in behandeling. De transportindicatie geeft een indicatie of er transportcapaciteit beschikbaar is op de aangegeven locatie, binnen de realisatietermijn die gesteld wordt in de SDE+ regeling (dit varieert van 1,5 tot 4 jaar). In dit artikel vind je de meestgestelde vragen.

De transportindicatie van je netbeheerder moet worden toegevoegd aan de aanvraag voor SDE+ subsidie voor duurzame energieprojecten die worden aangesloten op het elektriciteitsnet. Een transportindicatie betekent niet dat je gegarandeerd kunt aansluiten op het elektriciteitsnet en elektriciteit kunt transporteren. De indicatie geeft aan dat er op het moment van berekenen transportcapaciteit beschikbaar is voor je aanvraag.

Let op: de transportindicatie reserveert dus geen netcapaciteit! Het kan daarom gebeuren dat je, wanneer je de aansluiting aanvraagt of je project gaat realiseren, alsnog een transportbeperking krijgt. Er kan immers tussen het moment van de transportindicatie en de daadwerkelijke realisatie meer duurzame opwek op het betreffende netdeel zijn bijgekomen. Deze transportindicatie is dus geen formele aanvraag voor een Aansluit- en Transportovereenkomst (ATO), geen offerte en ook geen formele aanvraag tot het aanleggen van een aansluiting. Hiervoor kan gebruik gemaakt worden van de reguliere processen van de netbeheerders.

Q&A transportindicatie

Bij wie moet ik de transportindicatie aanvragen?

Bij de netbeheerder op wiens elektriciteitsnet de productie-installatie moet worden aangesloten. Dit kan zowel een landelijke als regionale netbeheerder zijn.

Wie dient de transportindicatie aan te vragen?

De initiatiefnemer van een project vraagt voor de SDE+-subsidieaanvraag een transportindicatie aan bij de desbetreffende netbeheerder en voegt deze dan zelf toe aan de subsidieaanvraag in het E-loket van RVO.

Hoe vraag ik een transportindicatie aan?

Elke netbeheerder heeft informatie beschikbaar op zijn website, over hoe je de transportindicatie kunt aanvragen. Op de website van RVO vind je informatie over de SDE+ regeling en de verschillende rondes. Onderstaand vind je per netbeheerder een link naar de aanvraag van een transportindicatie:

Netbeheerder:
Liander
Enexis Netbeheer
Stedin
Tennet
Coteq
Enduris
Westland Infra

Is het aanvragen van de transportindicatie verplicht?

Zonder een transportindicatie is een aanvraag niet compleet en wordt deze niet-volledig verklaard en niet verder in behandeling genomen. Het E-loket van RVO dwingt dit niet af. Als de aanvrager geen transportindicatie bijvoegt, stelt RVO de aanvrager in de gelegenheid om alsnog een aanvulling te doen. Met andere woorden: om alsnog een transportindicatie op te vragen en toe te voegen aan de subsidieaanvraag. Wel wordt de subsidieaanvraag dan ‘achteraan de rij geplaatst’. Als de aanvrager geen transportindicatie nastuurt, volgt een afwijzing op grond van de AWB. 

De aanvrager heeft al een getekend aansluit- en/of transportcontract. Wat dan?

Indien je als aanvrager al een getekend aansluit- en/of transportcontract bij de netbeheerder hebt op die locatie, kun je met de desbetreffende netbeheerder contact opnemen. In dat geval zal altijd een transportindicatie worden afgegeven omdat de benodigde transportcapaciteit al is gereserveerd.

Hoe lang is een transportindicatie geldig?

Een afgegeven transportindicatie is geldig voor de ronde waarvoor hij is aangevraagd. Een indicatie voor de voorjaarsronde SDE+ van 2020 kan bij de netbeheerder aangevraagd worden tussen 17 februari 2020 en 2 april 2020.

Hoe ontvang ik de transportindicatie?

Per e-mail. Alle transportindicaties die worden afgegeven, zullen een datum van afgifte krijgen en als PDF-bijlage worden verstuurd naar de klanten.

Binnen hoeveel werkdagen na aanvraag ontvang ik de transportindicatie?

Binnen 10 werkdagen na ontvangst van de aanvraag. Bij Liander, Enexis en Stedin zal de transportindicatie binnen een werkdag beschikbaar zijn, vanwege het automatiseren van het proces. Advies is de transportindicatie zo spoedig mogelijk aan te vragen, zodat de transportindicatie op tijd aan de subsidie aanvraag kan worden toegevoegd.

Hoe beoordeelt de netbeheerder mijn aanvraag?

De netbeheerder bekijkt of er nog ruimte op het elektriciteitsnet beschikbaar is om uw project aan te sluiten. Is er voldoende ruimte op het elektriciteitsnet? Dan geeft de netbeheerder een transportindicatie af. Er wordt geen transportindicatie verstrekt indien de aanvraag is gedaan in een gebied waar de netbeheerder een formele vooraankondiging van congestie heeft gedaan bij de ACM. Deze gebieden zijn vooraf inzichtelijk op de websites van de desbetreffende netbeheerders.

Is de beoordeling bij alle netbeheerders hetzelfde?

Ja, het beoordelingsproces is bij alle netbeheerders gelijk.

Wat is de waarde van de transportindicatie?

Een transportindicatie betekent niet dat je gegarandeerd kunt aansluiten op het elektriciteitsnet en elektriciteit kunt transporteren. De indicatie geeft aan dat er op het moment van berekenen transportcapaciteit beschikbaar is voor je aanvraag. Deze transportindicatie is dus geen formele aanvraag voor een Aansluit- en Transportovereenkomst (ATO), geen offerte en ook geen formele aanvraag tot het aanleggen van een aansluiting. Hiervoor moet gebruik gemaakt worden van de reguliere processen van de netbeheerders.

Een transportindicatie ‘reserveert’ geen transportcapaciteit op het elektriciteitsnet. Een positieve indicatie is dan ook geen garantie dat er daadwerkelijk transportcapaciteit beschikbaar is als de formele aanvraag voor een aansluit- en transportovereenkomst (ATO) wordt gedaan bij de netbeheerder.

De transportindicatie is een van de voorwaarden om SDE+ subsidie te kunnen aanvragen bij RVO.

Wat als ik het niet eens ben met de afgegeven transportindicatie?

Dan kun daarover in contact treden met de netbeheerder en in het uiterste geval een klacht indienen via de reguliere klachtenprocedure van de desbetreffende netbeheerder.

Wat zijn de realisatietermijnen voor aansluiting van mijn project waar ik rekening mee moet houden?

  • Voor aanvragen <1 MW: een doorlooptijd van 1,5 jaar vanaf beschikking (dus transportbeperking van 18 maanden)
  • Voor aanvragen op daken > 1 MW = doorlooptijd 3 jaar vanaf beschikking (transportbeperking 36 maanden)
  • Voor aanvragen > 1 MW voor veldopstellingen = doorlooptijd 4 jaar vanaf beschikking (transportbeperking 48 maanden)

Ik ben het er niet mee eens dat ik op basis van mijn transportindicatie geen kans maak op SDE+ subsidie. Wat moet ik doen?

RVO voert het beleid van het ministerie van EZK uit. Heb je daarover een bezwaar dan je die indienen bij RVO. Zie hiervoor: https://mijn.rvo.nl/bezwaar

Op de hoogte blijven?

Ontvang tips, artikelen, nieuws en meer! Geef hieronder aan welk thema je voorkeur heeft.

Lees voor meer informatie ons privacybeleid
Lijsten