Enkele weken terug heropende Zondag met Lubach, voor het eerst sinds de jaren ‘80, officieel de discussie over de rol van kernenergie. Geen zin om je al teveel in te lezen? Geen probleem, in onderstaand stuk vind je alle voor- en tegenargumenten en de belangrijkste drogredeneringen. Vanaf nu win je iedere discussie ongeacht het standpunt van je gesprekspartner! Helemaal geen zin om te lezen? Check dan deze docu. 

Argumenten tégen

 

Grondstof probleem

 • Een groot deel van de voorraad uranium is al geclaimd door landen als China en de US
 • Delving van uranium gebeurt onder slechte omstandigheden
 • Een groot deel van het erts komt uit slechts een handjevol landen: Australië, Kazachstan, China, US, Canada, Rusland, Niger, Namibië en Zuid Afrika
 • Er is 1000 kilo erts nodig voor 1 kilo uranium

Afval probleem

 • Uranium in landen met corrupte overheden kan zeer risicovol zijn
 • Het afval blijft nog eeuwen radioactief en zolang moet je het ergens opslaan
 • Oude mijnen veroorzaken veel vervuiling en gezondheidsproblemen 

Financieel probleem

 • Het is op dit moment niet rendabel om een nieuwe kerncentrale te bouwen in Europa
 • Windenergie is op dit moment al de helft goedkoper
 • Je kunt het geld maar één keer investeren

Urgentie probleem

 • De bouw van een centrale duurt 15- 20 jaar
 • Voordat de benodigde innovaties, die het echt duurzaam zouden maken, beschikbaar zijn, zijn we al voorbij 2050

Veiligheid

 • Als er iets gebeurt, dan zijn we echt het haasje.
 • Nederland is eigenlijk te dicht bevolkt

Gebruikelijke drogredeneringen uit het tegen-kamp

 • We kunnen ons beter focussen op energie uit zon en wind

We hebben niet meer de luxe om technieken uit te sluiten, zeker geen techniek waarmee je zulke grote hoeveelheden stroom kunt opwekken. We moeten ook impopulaire technieken inzetten. Dan zijn biomassa en fossiele brandstoffen met CO2-opslag harder nodig dan kernenergie omdat deze technieken ook voor andere vormen van energiegebruik kunnen worden benut, zoals brandstoffen voor vrachtauto’s en vliegtuigen en hitte voor de productie van staal, cement en dergelijke.

Argumenten vóór

 

Capaciteit & versnelling

 • het IPCC heeft een toename van kernenergie in het merendeel van de scenario’s staan om de opwarming tot 1.5 graad te kunnen beperken
 • Het is relatief snel op te schalen, op basis van de reeds bestaande technieken. (En relatief = 10 tot 20 jaar)
 • Je hebt alle technische opties nodig om klimaatverandering tegen te gaan
 • Stel, je moet kiezen: enkele stukken grondgebied opofferen voor kernenergie, of gigantische delen van de wereld minder goed bewoonbaar door hittegolven, extreem weer en zeespiegelstijging? Dan liever kernenergie.

Toekomstpotentieel

Uitstoot vs milieu

 • Kernenergie is CO2 arm
 • Er is veel uranium beschikbaar

Gebruikelijke drogredeneringen uit het voor-kamp

 • Er is wereldwijd voldoende uranium beschikbaar

Er is inderdaad nog veel voorraad, maar veel van die voorraden zijn ook al geclaimd door de grootverbruikers als Amerika en China. En het is een eindige hoeveelheid, dus het blijft hoe dan ook een tijdelijke oplossing

 • Het is goedkoop

Dit is niet waar. Bij de afgeschreven kerncentrale van Borssele bedragen de kosten op dit moment 4.7 cent per kWh. Dat is ruim anderhalf keer zo veel als de marktprijs. En bij nieuwe centrales worden de kosten geschat op ongeveer 10 cent/kWh. Dat is meer dan windenergie. De initiële kosten van de bouw van een centrale zijn zelfs zo hoog, dat er nu geen energiebedrijf in Nederland is dat erover denkt om een centrale te bouwen. De overheid zou het financiële risico moeten dragen. Het bouwen van een thoriumcentrale is commercieel nog minder interessant zolang er uranium voorhanden is.

 • Het is veilig

De huidige centrales zijn veel veiliger dan de oude centrales, omdat na iedere ramp de eisen strenger zijn geworden. Maar het is nog steeds zo dat er bij deze centrales een grote ramp kan plaatsvinden, waardoor een hele streek onbewoonbaar wordt. Pas als een dergelijke ramp op fysieke gronden kan worden uitgesloten en er alleen kleine bedrijfsongevallen mogelijk zijn, kun je zeggen dat kerncentrales voldoende veilig zijn. Op dit moment lijken alleen thoriumreactoren te kunnen voldoen aan deze milieu-eis. .

 • Thorium is de oplossing

Thorium biedt inderdaad hele mooie kansen. Alleen de bouw van een normale kerncentrale kost al 10 tot 20 jaar. Er zijn wereldwijd een handjevol draaiende thoriumcentrales maar er moet nog veel onderzoek gedaan worden om dat proces goed te optimaliseren. Je kijkt al snel naar een tijdspad van 30 tot 40 jaar voor je kunt gaan opschalen. Tegen die tijd is het 2060 en is Utrecht “die mooie stad achter de duinen”. Om het klimaatprobleem nu een halt toe te roepen, zullen we ons op andere technieken moeten focussen, terwijl het onderzoek naar thorium in hoog tempo wordt doorgezet.

 • Er zijn geen mensen overleden bij Fukushima

Dit punt wordt vaak genoemd en dan gaat het specifiek over directe stralingsdoden. Daarvan is er sinds dit jaar één. Maar door de verspreiding van radio-actieve stoffen als gevolg van deze kernramp en de problemen die dat opleverde met o.a. de hulpverlening zijn meer dan duizend mensen overleden en was er een “epidemie” van schildklierkanker bij kinderen uit het gebied.

 • Er is geen relatie met kernwapens

Deze relatie is er overduidelijk wel. Als kernenergie wereldwijd een grote rol gaat spelen in de elektriciteitsvoorziening, wordt het bijna onmogelijk de verspreiding van kernwapens te voorkomen. Het Nederlandse kernenergieprogramma heeft in het verleden een grote rol gespeeld bij de verspreiding van kernwapens. Als gevolg van de diefstal van de kennis van de verrijkingstechnologie uit Almelo, hebben Pakistan, India en mogelijk Noord-Korea en Iran een atoombom.

Nieuwsbrief voor energieprofessionals

We sturen ons netwerk maandelijks een update met nieuws, publicaties en onderzoeken over de warmtetransitie in Nederland. Aanmelden kan via onderstaande knop. Bekijk hier de eerdere updates en houd ook de agenda met evenementen over de warmtetransitie in de gaten. 

Meld je aan voor de zakelijke update over de warmtetransitie

Bekijk alle artikelen over:

Update voor professionals

Wil je op de hoogte blijven van het nieuws over de warmtetransitie in Nederland? Schrijf je in voor de maandelijkse nieuwsbrief voor professionals. Bekijk hier de

eerdere updates.