Foto groen Nederland
Klimaatwoordenboek

Warmtetransitie: wonen zonder aardgas

De Energieagenda van het Ministerie van Economische Zaken is een vervolg op de internationale afspraken die in het klimaatakkoord van Parijs zijn gemaakt om klimaatverandering tegen te gaan. Hierin staat dat we voor 2050 van fossiele brandstoffen overgeschakeld moeten zijn op duurzame energie.

Wonen zonder aardgas

Dat betekent onder andere dat in 2050 de gebouwde omgeving, dat zijn alle woningen en gebouwen, klimaatneutraal moeten zijn. Vijftig jaar geleden is Nederland begonnen met het grootschalig gebruik van aardgas in woningen en gebouwen. In 2016 werd 95% van de Nederlands huishoudens verwarmd met aardgas. Aardgas is een fossiele brandstof en zorgt voor 11% van de Nederlandse CO2-uitstoot. Om onze klimaatdoelstellingen te halen moet Nederland dus van het gas af en overstappen op duurzame warmtebronnen. De transitie van verwarmen met aardgas naar duurzame verwarmingsalternatieven wordt de warmtetransitie genoemd.

Dat betekent ook dat we minder gas uit Groningen gaan winnen. Het beetje aardgas dat we nog wel gebruiken zal vooral gebruikt worden in de industrie, waar echt hoge temperaturen nodig zijn en het aardgas dus moeilijker te vervangen is.

Grote uitdaging

De overgang van aardgas naar andere verwarmingsmethoden is een grote stap. Dit betekent dat de warmtevoorziening in zo’n 7 miljoen huishoudens moet worden aangepast. Een grote opgave. Om de warmtetransitie goed te laten voorlopen is het belangrijk dat bewoners betrokken en geïnformeerd worden over de ontwikkelingen.

Wil je meer weten over de warmtetransitie? Wat de alternatieven zijn? En of er plannen zijn in jouw buurt? Kijk dan verder op www.hierverwarmt.nl.