Foto centrale
Kennisbank

Kolencentrales: sluiting is een complex vraagstuk

De CO₂-uitstoot van een kolencentrale is per kWh stroom ongeveer het dubbele van een gascentrale. Kolencentrales zijn daarmee de grootste bronnen van CO₂-uitstoot in Nederland. Sluiting van kolencentrales lijkt daarom een logische maatregel om de uitstoot van CO₂ snel te reduceren. Zonder afvang en opslag van CO₂ zal dit ook zeker moeten gebeuren.

Duurzame alternatieven

In de praktijk is de discussie over de sluiting van de kolencentrales behoorlijk complex. Daarbij spelen tal van inhoudelijke, politieke en financiële overwegingen. Zo moeten er bijvoorbeeld genoeg duurzame alternatieven beschikbaar zijn om de stroomopwekking van kolencentrales op te vangen. Anders wordt dit waarschijnlijk overgenomen door gascentrales of andere kolencentrales in het buitenland. 

Emissiehandel

Een ander punt van discussie is dat de kolencentrales onder het Europese emissiehandelsysteem vallen. Door ze te sluiten ontstaat elders in Europa meer ruimte voor extra CO₂-uitstoot. Het is onduidelijk of Nederland deze emissierechten uit de markt kan halen. Daarbij zijn de energiebedrijven, die eigenaar zijn van de (nieuwe) kolencentrales, gebouwd op verzoek van de Nederlandse regering en beschikken ze over een vergunning. Het is dus zeer waarschijnlijk dat deze bedrijven recht hebben op een hoge financiële vergoeding. Dat geld kan ook naar meer duurzame energie, om deze centrales op termijn overbodig te maken.

Kortom, de discussie over de sluiting van kolencentrales is een complexe combinatie van inhoudelijke, politieke en financieel-economische overwegingen.