In het binnenste van de aarde wordt constant warmte geproduceerd. Deze aardwarmte, of geothermie, kan gebruikt worden voor het opwekken van energie of voor het verwarmen van gebouwen. Omdat er bij gebruik van aardwarmte geen broeikasgassen vrijkomen is het een duurzame energiebron.

Waar zit de warmte?

Op sommige plaatsen ligt de warmte vlak onder de grond, het kan dan goedkoop en efficiënt gebruikt kan worden. Dit is het geval in IJsland, wat een groot deel van haar elektriciteit opwekt met behulp van aardwarmte. In Nederland ligt de warmte iets dieper, waardoor elektriciteitsopwekking nog niet haalbaar is. Voordat het boven is, is het te veel afgekoeld om nog elektriciteit mee op te wekken. Wel wordt aardwarmte steeds breder ingezet bij het verwarmen van gebouwen en kassen. Op deze manier wordt het gebruik van aardgas omzeild, en wordt zo de uitstoot van CO2 verminderd.

Aardwarmte oppompen

Het winnen van aardwarmte gebeurt via het oppompen van water met een hoge temperatuur (soms wel 100 tot 120 graden) uit diepere aardlagen. De temperatuur van het water hangt af van de diepte waar het opgepompt wordt. Hoe dieper, hoe warmer. Deze warmte wordt vervolgens gebruikt voor het verwarmen van water in een warmtenet. Dit water wordt vervolgens via de buizen van het warmtenet naar gebouwen en woningen geleid om die te verwarmen. Nadat het water zijn warmte heeft afgestaan aan het warmtenet wordt het teruggevoerd de aarde in. Hier kan het weer opwarmen zodat het later weer als warm water opgepompt kan worden. Zo wordt gebruik gemaakt van een gesloten systeem.

Projecten

Er zijn in Nederland het afgelopen decennia meerdere projecten gestart om aardwarmte te gebruiken, met name in het Westland, waar vanwege de aanwezigheid van kassen de warmtevraag het hoogst is. Om tot de aardwarmte te komen, worden boringen gedaan van 1600 tot wel 5000 meter diep. De verwachting is dat het omhoog halen steeds makkelijker en goedkoper wordt, waardoor de markt voor aardwarmte zal groeien de komende jaren.

Wil je meer weten? Bekijk hier de animatie van WarmteStad Groningen over aardwarmte: