Het tegengaan van klimaatverandering is de grootste uitdaging van deze eeuw. De hoeveelheid CO2 in de lucht stijgt en de aarde warmt op. Dit veroorzaakt in de toekomst (onder andere) meer extreem weer, het smelten van de ijskappen en stijging van de zeespiegel. Toch denken veel mensen hier anders over. Klimaatontkenners of -sceptici beweren dat klimaatverandering niet bestaat, geen probleem is of niet door mensen wordt veroorzaakt. We noemen én weerleggen vijf argumenten die zij vaak gebruiken.  
 

1. "De wetenschap is het oneens"

Door verhalen in de media lijkt het vaak alsof wetenschappers het niet met elkaar eens zijn en twijfelen aan klimaatverandering. Niet is minder waar. Meer dan 97 procent van de wetenschappers is het eens: klimaatverandering is een groot probleem en wordt grotendeels veroorzaakt door mensen. Meer overeenstemming ga je onder wetenschappers niet krijgen. In de media worden alleen vaak een voor- en tegenstander tegenover elkaar gezet, waardoor het net lijkt alsof er net zoveel ontkenners zijn als wetenschappers die wél zijn overtuigd van het probleem en de oorzaak. 

2. "Klimaatverandering is van alle tijden, de mens heeft hier geen invloed op"

Klimaatverandering is inderdaad van alle tijden. De geschiedenis van de aarde kent veel warme en koude perioden, zoals ijstijden. Deze ontstaan door natuurlijke schommelingen in het klimaat. Dit zijn langdurige processen die plaatsvinden over periodes van honderden tot duizenden jaren. Op dit moment is er echter iets anders aan de hand. De wereldwijde temperatuur stijgt sneller dan ooit tevoren. De oorzaak? De grote hoeveelheid broeikasgassen (vooral CO2) die wij als mensen uitstoten door het gebruik van fossiele brandstoffen, ontbossing en intensieve landbouw.

Foto van schapen op een dijk

Meer weten over klimaatverandering?

Bekijk de artikelen in onze rubriek 'Het klimaatprobleem voor dummies'.

Het klimaatprobleem voor dummies

3. "Klimaatverandering is juist goed voor ons"

Waarom zijn we niet blij met klimaatverandering? Eigenlijk best lekker die lange zomers in Nederland. Daarnaast schijnt meer CO2 ook goed te zijn voor de plantengroei. Allemaal voordelen, waar maken we ons druk om?

Klimaatverandering is een ingewikkeld probleem. Het pakt niet overal slecht uit, maar er zijn meer negatieve dan positieve gevolgen. Denk eens aan het effect van zeespiegelstijging op eilanden en grote steden (of hele landen zoals Nederland) aan de kust of de effecten van langdurige droogte. Zo tellen ze in Zuid-Afrika al af tot Day Zero en is droogte in Nederland ook een toenemend probleem.

4. "Klimaatverandering is een ‘linkse hype’ en kost alleen maar geld"

Sommige mensen vinden dat de gevolgen van klimaatverandering worden overdreven. Het is een ‘linkse hype’ en het is onzin om ons hiermee bezig te houden. Maatregelen als het aanleggen van windmolenparken en aardgasvrij wonen kost de burger alleen maar geld.

Het klopt dat de transitie naar duurzame energiebronnen veel geld kost. Maar omgaan met de gevolgen van klimaatverandering is nog veel duurder. We hebben nu nog de kans om de opwarming van de aarde zover mogelijk tegen te gaan. We weten niet precies hoe de toekomst eruit gaat zien, maar er kan in een korte tijd veel veranderen met onherstelbare gevolgen. En het klimaat trekt zich niks aan wat mensen vinden, het treft ons allemaal.

5. "We kunnen het weer van volgende week niet eens voorspellen, waarom wel het klimaat?"

Een veelvoorkomende reactie, alleen is het weer iets anders dan het klimaat. Het weer beschrijft de veranderingen in de lucht van dag tot dag. Het klimaat is het gemiddelde weer over een periode van 30 jaar. Als je het klimaat voorspelt, dan kijk je naar de ontwikkelingen over een langere tijd. Met verschillende scenario’s wordt gekeken hoe het klimaat van de toekomst eruit gaat zien. Zo kan je bijvoorbeeld onderzoeken hoe de wereldwijde temperatuur veranderd als we net zoveel CO2 blijven uitstoten als we nu doen of hoe het veranderd als we overstappen op duurzame energie.