We kunnen het ons in Nederland niet voorstellen, een kraan waar geen water uit komt. In Kaapstad (Zuid-Afrika) denken ze daar anders over. Water besparen is aan de orde van de dag. Bewoners krijgen boetes als ze teveel water verbruiken of staan uren in de rij bij een waterstation. Ze tellen af tot Day Zero, de dag waarop de watertoevoer naar de stad wordt afgesloten. Hoe heeft het zover gekomen? En wordt dit veroorzaakt door klimaatverandering?

Inwonersaantal groeit

Het is crisis in Kaapstad. In de stad wonen 4 miljoen mensen en er komen steeds meer mensen bij. Al deze mensen willen schoon drinkwater. Er is alleen één probleem. De afgelopen jaren is de regenval in de regio sterk afgenomen, terwijl de vraag naar water groeit.

Klimaatverandering

De toenemende vraag naar water is een groot probleem. Maar naast deze vraag speelt ook klimaatverandering een belangrijke rol. Zo wordt er verwacht dat er in 2030 meer dan 1,5 keer zoveel water nodig is dan dat er uit de lucht valt, omdat de hoeveelheid regen afneemt en periodes van droogte toe zullen nemen door klimaatverandering.

In 2014 waren alle waterbronnen in Kaapstad nog vol, in 2018 was er ongeveer 12 procent over. Deze lange periode van extreme droogte is bijzonder. Waarschijnlijk gaat het de komende jaren weer meer regenen, maar dit zal naar verwachting de tekorten door de lange droogteperiodes niet opvangen. 

droogte | Photo by Ramin Khatibi on Unsplash

Wereldwijd probleem

Dit probleem speelt zich niet alleen af in Kaapstad. Drinkwatertekorten worden een van de grootste problemen van de 21e eeuw. Veel steden in Azië, Australië en Zuid-Amerika krijgen er mee te maken. Door bevolkingsgroei en economische groei neemt het waterverbruik per inwoner toe. Daarnaast neemt de hoeveelheid drinkwater af door vervuiling, klimaatverandering en het oppompen van grondwater.

Wat te doen?

Kaapstad (en veel andere steden) moeten zich goed voorbereiden op extreme droogte in de toekomst. Behalve water besparen, moet er ook veel water opgeslagen worden. Alleen dan zal er genoeg drinkwater zijn voor alle bewoners.

Daarnaast is ​afwachten en kijken water er gebeurt geen optie. We moeten met zijn allen klimaatverandering tegen gaan door te stoppen met fossiele brandstoffen en over te stappen op duurzame energie. Zo kunnen we extreme weersomstandigheden in de toekomst beperken.

Bronnen: NRC, Vitens, EenVandaag en National Geographic