Hoe VvE’s zonder gedoe profiteren van zonnepanelen door samenwerken met energiecoöperatie

zonnepanelen

Veel VvE’s denken serieus na over het plaatsen van zonnepanelen op hun dak. Ingewikkelde regelgeving en praktische bezwaren zorgen er echter voor dat plaatsing meestal geen realiteit wordt. Dat het wel kan én bovendien zonder veel gedoe, bewijst de samenwerking tussen lokale energiecoöperatie Energiek Velsen en de VvE van Residentie Huis ten Bilt. Inmiddels profiteren 35 huishoudens, waaronder verschillende bewoners, van de groene stroom van 174 zonnepanelen op het dak in Santpoort-Noord. We spraken met Vincent van Velzen, bewoner van de VvE, en met Joost Kok van Energiek Velsen.

De samenwerking begon in 2020 toen een samenwerkingsproject van een ander zonnestroomdak met Energiek Velsen in een lokale krant werd beschreven, 'Stormvogels'. Dat verhaal wekte bij bewoner Vincent van Velzen van Huis ten Bilt direct belangstelling op: “Toevallig kende ik een van de bestuursleden van Energiek Velsen en het garagebedrijf Stormvogels in IJmuiden en heb vervolgens met Energiek Velsen contact gezocht. Daarna is het heel snel gegaan.“

Residentie Huis ten Bilt
Residentie Huis ten Bilt

Zelf doen vergt veel kennis

Vincent: “Ik wilde het eerst zelf doen, maar ik onderschatte een beetje hoe ingewikkeld het hele proces is. Het dak is natuurlijk gezamenlijk bezit en onderdeel van de VvE. Je kunt dan niet eenvoudig een klein stukje dak gebruiken, vol zetten en aansluiten op je eigen installatie. Als meer mensen zonnepanelen willen, kun je denken aan verkaveling van het dak, maar vervolgens moet je de infrastructuur aanpassen en draden trekken door woningen heen. Voor dat soort zaken moeten alle VvE-leden toestemming geven. Omdat heel veel van onze bewoners de 80 al gepasseerd zijn en terugverdientijd dan niet echt een stimulans is, was dat een doodlopende weg.”


“Ik wilde het eerst zelf doen, maar ik onderschatte een beetje hoe ingewikkeld het hele proces is”


– Vincent van Velzen, bewoner VvE

Samen sta je sterker

Joost Kok van Energiek Velsen vertelt: “We zijn al heel lang op zoek naar daken die we kunnen huren om zonnepanelen te plaatsen. Helaas duurt het lang voordat je mensen hiertoe bereid vindt, zeker als je nog geen concrete voorbeelden hebt. Daarom waren we erg blij met het succes van Stormvogels in 2019 en de publiciteit die dat opleverde. Zo is ook Vincent begin 2020 bij ons terecht gekomen."

"Samen met Vincent en twee andere vertegenwoordigers van de VvE zijn we om de tafel gegaan. We hebben het gehad over de postcoderegeling – nu omgezet in de SCE-regeling – en wat dat inhoudt. We hebben ook gelijk verteld dat we samenwerken met Kennemer Kracht, een regionale koepelcoöperatie die zich volledig richt op zonnestroom.

Alles draait om de businesscase

Joost: “We werken samen met coöperatie Kennemer Kracht, omdat we uit eigen ervaring weten dat de subsidieregelingen en het doorrekenen van kosten/baten specialistisch werk is. De rolverdeling is dat wij voor de daken, projectmogelijkheden en publiciteit zorgen. Vervolgens introduceren we Kennemer Kracht die de businesscase maakt. Dat werkt goed, want wij zijn lokaal en staan daarmee dichtbij de bewoners. Zij zijn groter en opereren regionaal, weten alles over regelingen en nemen verantwoordelijkheid over het hele technische proces.”


“De VvE-leden wilden graag een bijdrage leveren aan de energietransitie, maar liever niet zelf investeren. Daarom is dit zo’n mooie oplossing”

 

– Joost Kok, Energiek Velsen

Niet zelf investeren

Het proces van toestemming vragen aan en geven door de VvE voor het verhuren van het dak aan de coöperatie, ging vrij eenvoudig. Er was maar één tegenstemmer die zich zorgen maakte over zaken als brandgevaar en verzekeringen.

Vincent: “Begrijpelijk. Maar omdat de coöperatie al die risico’s overneemt, zijn die zorgen niet nodig. Wat overbleef was dat de leden graag een bijdrage wilden leveren aan de energietransitie, maar er gezien hun leeftijd liever niet zelf in willen investeren. Daarom is dit zo’n mooie oplossing. Doordat we het dak verhuren is investeren niet nodig. Sterker nog: de VvE krijgt een klein bedrag dat weer besteed kan worden aan bijvoorbeeld extra onderhoud.”

Geen gedoe

In het hele proces van subsidies aanvragen, installateurs regelen, zonnepanelen plaatsen en levering aan het elektriciteitsnet, wordt de VvE volledig ontzorgd.

Joost: “Tegelijkertijd met de businesscase wordt een samenwerkingsovereenkomst en intentieverklaring gemaakt en getekend. Dat is een A4'tje waar op staat wat we met elkaar afspreken en waar de verantwoordelijkheden liggen. Als de businesscase vervolgens goed uitvalt, tekenen VvE en coöperatie de huurovereenkomst. Mocht de businesscase niet positief zijn, dan zijn de gemaakte kosten voor de coöperatie en is het jammer van de gedane inspanning.”


“Het feit je direct kunt profiteren van de zonnepanelen die op je eigen dak liggen is een prettige gedachte”


– Vincent van Velzen, bewoner VvE

Nauwelijks overlast

Vincent vult aan: “Tijdens het plaatsen van de installatie is er minimale overlast. En de overlast die er is, geldt niet zozeer voor het plaatsen van de zonnepanelen, maar meer voor het installeren van omvormers en het doortrekken van kabels. Zo zijn er nog heel kort graafwerkzaamheden van Liander geweest op de oprit waardoor bewoners er tijdelijk niet langs konden met hun auto. Maar als je dat goed communiceert, ook met de buurt, is dat geen enkel probleem. Voor de omvormers geldt dat de installateurs heel goed meedenken over wat de beste locatie is. Bij ons pasten ze keurig in de algemene berging waardoor niemand er last van heeft.”

257 zonnestroomdelen

Op het dak van Huis ten Bilt zijn 174 zonnepanelen geplaatst. Die zijn weer opgedeeld in 257 zonnestroomdelen. Joost: “Daar schrijven mensen op in. Een zonnestroomdeel kost eenmalig 265 euro en heeft een gemiddelde jaarlijkse netto-opbrengst van ongeveer 220 kWh. Deze stroom is goedkoper dan ‘normale’ stroom. Je verdient je investering in negen à tien jaar terug door een lagere energierekening, terwijl het project 15 jaar loopt. Omgerekend levert je dat een rendement op van zo’n 6%. Bovendien lever je zo een actieve bijdrage aan een beter klimaat. Meerdere goede redenen voor buurtbewoners om mee te doen dus.”

Groot succes

Dit project ging volgens de postcoderegeling. Dat betekent dat alle bewoners van en rondom het postcodegebied van Huis ten Bilt mee konden doen. Joost: ”Al tijdens de businesscase gaven we ruchtbaarheid aan het project en hielden we een wachtlijst voor geïnteresseerde buurtbewoners bij. Dat ging snel, bijna alle zonnestroomdelen waren meteen vanaf het begin uitverkocht.”

Vincent vult aan: “Bewoners van Huis ten Bilt konden zelf met voorrang zonnestroomdelen kopen. Gezien de leeftijd van veel bewoners heeft niet iedereen daar gebruik van gemaakt, maar het feit je direct kunt profiteren van de zonnepanelen die op je eigen dak liggen is een prettige gedachte!”

zonnepanelen huis ten bilt

Postcoderoosregeling vervangen door SCE-regeling

De oude postcoderoosregeling is per 1 april 2021 vervangen door de Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking (SCE). VvE's komen net als coöperaties in aanmerking voor deze subsidie. Ga voor alle informatie over de nieuwe regeling naar het kennisdossier SCE. 

Bekijk alle artikelen over:

Op de hoogte blijven?

Ontvang tips, artikelen, nieuws en meer! Geef hieronder aan welk thema je voorkeur heeft.

Lees voor meer informatie ons privacybeleid
Lijsten