Als energiecoöperatie samenwerken met andere partijen zoals gemeente en projectontwikkelaar

samenwerken

Vroeg of laat ga je als energiecoöperatie samenwerken met andere partijen, zoals de gemeente of een projectontwikkelaar. Welke positie kun je dan innemen? En hoe bouw je een goede relatie op? In dit artikel vind je tips voor een vruchtbare samenwerking.

De energietransitie is een complexe opgave waarin veel samengewerkt moet worden. In het Klimaatakkoord is het streven afgesproken dat windmolens en zonnepanelen voor 50% in eigendom komen van inwoners en lokale bedrijven.

Om die ambitie waar te maken en voldoende wind- en zonne-energie op land te realiseren, is goed samenspel tussen energiecoöperaties, projectontwikkelaars, gemeenten en andere stakeholders de sleutel. De publieke, commerciële en coöperatieve partijen kunnen elkaar versterken.

In dit artikel:

Mogelijke samenwerkingen

Zo kunnen gemeenten en provincies energiecoöperaties helpen met het realiseren van energieopwekprojecten door vergunningverlening, financiering of aanpassingen in beleid. Coöperaties kunnen overheden op hun beurt helpen om meer mensen in de directe omgeving warm te maken voor lokale energieopwek.

Ook voor samenwerking tussen coöperatie en projectontwikkelaar geldt dat er meerdere expertises in het project worden gebracht. Er is een ervaren partij met veel kennis betrokken én een partij die de omwonenden representeert. Dat maakt projecten gemakkelijker uitvoerbaar. Ze worden beter gedragen en de doorlooptijd is doorgaans vlotter. Ook zorgen projectontwikkelaars op deze manier voor meer lokaal eigendom.

Grondeigenaren spelen in ieder energieproject ook een belangrijke rol. Hun medewerking is immers nodig om een opwekinstallatie te kunnen bouwen. Tot slot kunnen energiecoöperaties verder professionaliseren door onderling de krachten te bundelen. Daarover lees je verderop meer.

 

Succesfactoren van samenwerking

Genoeg potentiële samenwerkingen dus. Maar de uitvoering is complex. Factoren voor prettig en langdurig samenwerken zijn een goede rolverdeling, heldere samenwerkingsafspraken, wederzijds vertrouwen en constructief partnerschap. Momenteel blijkt met name het gebrek aan onderling vertrouwen nog een knelpunt. Hieronder helpen we je op weg om een stevige samenwerking op te zetten die tegen een stootje kan.

 

Handvatten voor fijne samenwerking

Samenwerken met andere energiecoöperaties

Met het groeien van het aantal en de omvang van lokale energiecoöperaties neemt de behoefte aan professionele ondersteuning bij de projectontwikkeling van coöperatieve projecten toe. Er zijn al verschillende samenwerkingsverbanden van energiecoöperaties. Ze zijn vaak beschikbaar om collega-initiatieven te ondersteunen.

Bekijk hier een overzicht van coöperatieve dienstverleners, projectenbureaus en samenwerkingsverbanden. Je kunt ook altijd een collega-energiecoöperatie in de regio om advies vragen. Zij helpen je vaak graag op weg.

 

Voorbeelden van samenwerkingen

Op de hoogte blijven?

Ontvang tips, artikelen, nieuws en meer! Geef hieronder aan welk thema je voorkeur heeft.

Lees voor meer informatie ons privacybeleid
Lijsten