Overzicht dienstverleners bij coöperatieve energieprojecten

Overzicht dienstverleners coöperatieve energie projecten

Met het groeien van het aantal en de omvang van lokale energiecoöperaties neemt de behoefte aan professionele ondersteuning bij de projectontwikkeling van coöperatieve projecten toe. Maar welke partijen zijn er allemaal, en welke schakel je in? En welke samenwerkingsverbanden zijn er?

In opdracht van Stichting DOEN heeft onderzoeksbureau AS I-Search de coöperatieve dienstverleners en projectenbureaus in kaart gebracht. Hieronder vind je een beknopt overzicht. We hebben ook samenwerkingsverbanden aan het overzicht toegevoegd.

Wat betreft dienstverlening gaat het met name om dienstverlening gericht op projectontwikkeling van coöperatieve productieprojecten (wind, zon, warmte), en minder op de andere activiteiten van energiecoöperaties (energiebesparing, collectieve wijkacties, e.d). De dienstverleners zijn op te delen in coöperatieve en commerciële projectbureaus en dienstverleners. 

De coöperatieve dienstverleners werken net als de commerciële partijen ‘commercieel’. In de zin van tegen een vergoeding, kostendekkend of met winstoogmerk, maar ze zijn ontstaan op initiatief van lokale coöperaties en/of zijn daar organisatorisch mee verbonden.

In dit artikel

Overzicht coöperatieve dienstverleners, projectenbureaus en samenwerkingsverbanden:

Lokale partijen

Noord-Nederland

Organisatie Type Werkgebied Activiteit
Grunneger Power Lokale energiecoöperatie met eigen ontwikkelcapaciteit Stad Groningen Advies, begeleiding, ontwikkeling en andere activiteiten m.b.t. lokale energietransitie. Ondersteuning bij projectontwikkeling van lokale initiatiefgroepen. 
GreK Groninger Energie Koepel Coöperatie van coöperaties Provincie Groningen Projectondersteuning bij postcoderoosprojecten, d.m.v. trainingen, werksessies en projectbegeleiding.
Energiewerkplaats Fryslan/ Ùs Koöperaasje Regionale koepelcoöperatie  Provincie Friesland Advies en ondersteuning voor complete proces, van visievorming tot realisatie: visie, ontwerp & proces, energiebesparing en energieproductie.
Energieopwekking: ondersteuning met workshops.
Energie VanOns Coöperatie van koepelcoöperaties Provincies Groningen, Drenthe, Friesland, Overijssel Energielevering
Bronnen VanOns

Coöperatie van koepelcoöperaties

BV projectbureau

Provincies Groningen, Drenthe, Friesland Projectontwikkeling: gebiedsinpassing, businesscase, subsidies, vergunningen, aanbesteding en bouw. 
Mobiliteit VanOns Coöperatie van koepelcoöperaties Provincies Groningen, Drenthe, Friesland Mobiliteit
ECoop Adviesbureau gespecialiseerd in coöperatieve zonprojecten Provincies Friesland, Groningen, Drenthe Hulp bij gehele traject m.b.t. opzetten van een lokale energiecoöperatie, projectontwikkeling, administratie en beheer. Met name postcoderoosprojecten.  
Zon op Alle Daken Coöperatie Provincies Groningen, Friesland, Drenthe, Overijssel Ondersteuning bij postcoderoosprojecten. 

Overijssel

Organisatie Type Activiteiten
Netwerk, Serviceloket energie-initiatieven (coöperatie Natuur- en Milieufederatie Overijssel NMO) Netwerk (geen rechtsvorm) Provinciale samenwerking
CORF Coöperatie op Rozen Facilitair  Coöperatieve dienstverleners Projectontwikkeling, exploitatie, administratieve verrekening t.b.v postcoderoosprojecten. 
Nuts & Co. Cooperatie U.A. Coöperatieve dienstverleners Projectondersteuning 

Flevoland

Organisatie Type Werkgebied Activiteiten
Platform Flevolandse Energiecoöperaties Netwerk (geen rechtsvorm) Flevoland  
Servicepunt Energie Lokaal Flevoland   Flevoland Kennisuitwisseling

Gelderland

Organisatie Type Werkgebied Activiteiten
Vereniging Energie Coöperaties Gelderland (VECG) Provinciale koepel Gelderland Vereniging
Coöperatie Energie Samen Rivierenland  Coöperatief projectenbureau van koepelcoöperatie Regio Rivierenland. Gemeenten: Buren, Culemborg, Geldermalsen, Lingewaal, Maasdriel, Neder-Betuwe, Neerijnen, Tiel, West Maas en Waal en Zaltbommel.  Advies en ondersteuning van nieuwe coöperaties bij productieprojecten.
Energielevering onder label Betuwestroom.
Energieloket Het Nieuwe Wonen Rivierenland.

 
Coöperatieve Achterhoekse Groene Energie Maatschappij U.A. (Agem) Coöperatie van coöperaties. Coöperatief projectbureau of ontwikkelstichting,  ook regionale koepel van energiecoöperaties.  Regio Achterhoek Alle energieactiviteiten: besparen, opwekken, leveren.
Productieprojecten: projectadvies, begeleiding, ontwikkeling. Ook administratieve diensten en ondersteuning bij subsidieaanvraag (SDE+).
Andere diensten: Energielevering en uitvoering van regionaal energieloket.
Ontwikkelstichting WIEK II Coöperatief projectbureau of ontwikkelstichting  Gemeente Nijmegen. Plannen voor uitbreiding naar andere gemeenten. Projectontwikkeling duurzame energieprojecten.

 

Utrecht

Organisatie Type Werkgebied Activiteiten
Servicepunt Energie Lokaal Natuur- en Milieufederatie Utrecht Netwerk (geen rechtsvorm) Utrecht Kennisuitwisseling
Energie van Utrecht Coöperatie van coöperaties (projectbureau bv)   Provinciale samenwerking projectbureau
Buurtstroom Energie-U Coöperatief projectbureau of ontwikkelstichting  Stad Utrecht en omstreken. Projectbegeleiding: advies, ontwikkeling
Projectbeheer: administratieve verrekening verlaagd tarief deelnemers. 

Zuid-Holland / Zeeland

Organisatie Type Werkgebied Diensten
Deltawind, Zeeuwind Windcoöperaties met eigen ontwikkelcapaciteit Zeeland, Zuid-Holland (Goeree-Overflakkee) Ontwikkeling, beheer, eigendom.
Maak Onze Regio Duurzamer Adviesbureau gespecialiseerd in coöperatieve zonprojecten  Zeeland Gehele traject postcoderoosprojecten: oprichting van projectcoöperatie, projectontwikkeling, bouw, exploitatie en beheer. Inclusief ledenwerving. 
Stichting DUW! Duurzaamheid in Uitvoering in Waterweg Noord Coöperatief projectbureau of ontwikkelstichting  Gebied Waterweg Noord, gemeenten Schiedam, Maasluis, Vlaardingen Advies, projectbegeleiding- en ontwikkeling
Energie Samen Zuid-Holland Netwerk lokale energie-initiatieven Netwerk (geen rechtsvorm) Zuid-Holland Provinciale samenwerking, kennisontwikkeling projectbureau
Energie van Rotterdam Coöperatie van coöperaties (projectbureau bv) Rotterdam Gemeentelijke samenwerking projectbureau
Duurzaam Den Haag Stichting Den Haag Gemeentelijke samenwerking netwerk
Rijnland Energie Coöperatie Coöperatie van coöperaties RES-regio Holland Rijnland Regionale samenwerking RES-regio Holland Rijnland

Noord-Holland

Organisatie Type Werkgebied Diensten
Energie Samen Noord-Holland Vereniging/BV Noord-Holland

Provinciale koepel van lokale energiecoöperaties. Bundelt en ondersteunt hen en de regionale samenwerkingsverbanden zoals Kennemerkracht, Energieverbonden en APEC (Amsterdamse samenwerking).

Stichting Energie Verbonden (Gooi en Vechtstreek) Stichting Het Gooi en Omstreken, Noord-Holland
 
Regionale samenwerking. Diverse energieactiviteiten met burgercollectieven, van wijkaanpak tot collectieve opwek.
Kennisuitwisseling, faciliteren en ondersteunen van lokale initiatieven.
Regionale krachtenbundeling (o.a in kader van Regionale Energiestrategie Gooi en Vechtstreek).
Inzet expertise, mobiliseren lokale deskundigheid, waaronder technische projectleiderschap collectieve energieopwekking. 
Kennemer Energie Coöperatief projectbureau of ontwikkelstichting  Gemeente Haarlem, bredere regio Kennemerland Projectontwikkeling van grote, gezamenlijke zonnedaken bij bedrijven en instellingen (alle aspecten).

Noord-Brabant

Organisatie Type Werkgebied Activiteiten
Federatie van Energiecoöperaties Zuidoost-Brabant Netwerk (geen rechtsvorm) Zuidoost-Brabant Kennisuitwisseling
Netwerk Hart van Brabant Netwerk (geen rechtsvorm) Hart van Brabant Kennisuitwisseling
Netwerk West-Brabant Netwerk (geen rechtsvorm) West-Brabant Kennisuitwisseling

 

Limburg

Organisatie Type Werkgebied Diensten
REScoop Limburg Regionale koepelcoöperatie  Noord- en Midden Limburg (en omliggende gebieden). Voornamelijk platform voor kennisuitwisseling en belangenbehartiging.
Projectontwikkeling wordt door de individuele leden gedaan, die ook opdrachtgever zijn. De projectleiders werken nauw samen in Rescooplimburg verband. De individuele leden (lokale coöperaties) zijn lid van RescoopNL en maken ieder meer of minder gebruik van de diensten van RescoopNL. 
SELL | Servicepunt Energie Lokaal Limburg NMF Limburg Vereniging Limburg Kennisuitwisseling

Landelijke partijen

Organisatie Type Activiteit
Energie Samen, waaronder Buurtwarmte (warmte), Econobis (ICT), projectbureau Wind en Zon, Zon op Nederland Coöperatie van coöperaties Ondersteuning en begeleiding van de coöperatieopbouw: oprichting, ledenwerving, juridische structuur.
Opwekking: hele traject projectvoorbereiding, begeleiding en ontwikkeling. Voorfinanciering van voorbereidingskosten.
Coöperatie Hoom Coöperatie van coöperaties Energiebesparing, energieloket
Mobiliteit Samen, Coöperatie voor Duurzame Mobiliteit Nederland U.A. Coöperatie van coöperaties Mobiliteit
Om | nieuwe energie Coöperatie van coöperaties Energielevering
Greenchoice Netwerk (geen rechtsvorm) Energielevering
Soft Energy Adviesbureau gespecialiseerd in coöperatieve zonprojecten  Advies, begeleiding, ontwikkeling, beheer.
De Windcentrale Commerciële ontwikkelaar met coöperatieve windprojecten, Energieleverancier met coöperatieve windprojecten Aanschaf, exploitatie van windturbines. Stroomlevering van coöperatieve windturbines via winddelen. Verrekening van de stroom en de opbrengsten op de nota.
De Coöperatie Expert Adviesbureau, zelfstandige ondernemer  Projectbegeleiding- en ontwikkeling. 
GreenSpread/ Greencrowd Greenspread: Commerciële ontwikkelaar met coöperatieve projecten. Greencrowd: Crowdfunding platform Greenspread: projectontwikkeling (gehele traject: van het idee tot en met de daadwerkelijke realisatie en exploitatie en eigendom).
Greencrowd: crowdfundingplatform.
Solar Green Point Commerciële ontwikkelaar met coöperatieve zonprojecten  Gehele traject: ontwikkeling, bouw, exploitatie en beheer, inclusief ledenwerving en financiering.
Energie van Hollandsche Bodem (EVHB) Commerciële ontwikkelaar met coöperatieve projecten  Diensten: projectontwikkeling, realisatie, beheer, ledenwerving, crowdfunding.
Adviesdiensten. 
Postcodestroom/ Service House Energieleverancier met coöperatieve zonprojecten  Projectontwikkeling, administratieve verrekening verlaagd tarief, stroomlevering. 
Zonnehub Eneco Energieleverancier met coöperatieve projecten  Projectontwikkeling, exploitatie, verrekening energiebelasting (postocoderoosregeling).
ZonnePanelenDelen Crowdfundingplatform, projectfinancier Crowdfunding

Bekijk alle artikelen over:

Op de hoogte blijven?

Ontvang tips, artikelen, nieuws en meer! Geef hieronder aan welk thema je voorkeur heeft.

Lees voor meer informatie ons privacybeleid
Lijsten