Subsidies en financiering voor energie-initiatieven per provincie

Ondersteuning energiecoöperaties per provincie

Er zijn verschillende mogelijkheden voor financiering van duurzame energieprojecten vanuit subsidies en fondsen. In dit artikel zetten we de mogelijkheden voor energiecoöperaties en andere energie-initiatieven per provincie op een rij.

Direct naar het overzicht per provincie 

Subsidie

In een aantal provincies is er een subsidie voor energiecoöperaties of andere lokale energie-initiatieven. De doelgroep, doelstelling en voorwaarden van de subsidie kunnen per provincie verschillen. Bij ons is bekend dat er in de provincies Zuid-Holland, Utrecht, Gelderland, Overijssel, Drenthe, Groningen en Friesland een vorm van subsidie is. Bijvoorbeeld voor de opstart van de coöperatie of voor het uitvoeren van een project.

Energiefondsen

Vrijwel alle provincies hebben een regionaal energie- of klimaatfonds. Een energiefonds is er voor het financieren van duurzame energieprojecten. Het verschil met een subsidie is dat het geld ook weer terugbetaald moet worden aan het fonds.

Fondsen zijn er in verschillende vormen. De meest veelvoorkomende zijn leningen, garantstellingen en participaties. De voorwaarden voor financiering verschillen per provinciaal fonds, en dat heeft effect op de mogelijkheid voor energiecoöperaties om er gebruik van te maken. Van de in het overzicht genoemde fondsen maken energiecoöperaties gebruik, of het fonds noemt energiecoöperaties als één van de doelgroepen.

Ontwikkelfonds voor energiecoöperaties

Energie Samen heeft samen met het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK), InvestNL en het Groenfonds het Ontwikkelfonds voor energiecoöperaties opgezet. De provincie Zuid-Holland was de eerste provincie die naast EZK bijdraagt aan het fonds. Inmiddels zijn er ook in Utrecht, Drenthe, Limburg en in de Achterhoek (Gelderland) fondsen opgezet.

Lening

Voor een lening wordt een rente bepaald. Er zijn ook zogenaamde ‘zachte’ leningen met een lagere rente dan bijvoorbeeld bij de bank. Het doel hiervan is het stimuleren van projecten met een maatschappelijke doelstelling. Dit kan voor energiecoöperaties extra interessant zijn.

Voorbeelden hiervan zijn het duurzaamheidsfonds van de gemeente Amsterdam en het energiefonds van de provincie Utrecht. Deze lening moet uiteraard wel afgelost worden. Er zijn ook achtergestelde leningen. Deze leningen worden bij faillissement ‘achter de andere leningen gesteld’, mocht er niet genoeg geld zijn om alle schuldeisers terug te betalen.

Garantstelling

Een garantstelling is een manier om andere financiers aan te trekken. Het fonds staat dan garant voor bijvoorbeeld een lening bij de bank, in het geval dat de energiecoöperatie deze niet zelf terug kan betalen. Dit maakt het eenvoudiger om als coöperatie geld bij de bank te lenen.

Participatie

Met een participatie wordt een aandeel bedoeld. Dit gaat om een aandeel in het te realiseren project. Energiefondsen bieden dit in bijna alle gevallen aan, in veel gevallen tot maximaal 50%. Dit betekent dat het fonds risicovol in het project meedoet.

Via een participatie van een energiefonds is het bijvoorbeeld mogelijk als energiecoöperatie om dat deel te financieren waarvoor geen eigen vermogen (ook via ledeninleg) beschikbaar is én geen bankfinanciering mogelijk is. Energiefondsen hebben bij een risicovolle investering baat bij het doorgaan van het project. Hiervoor bieden zij ook ondersteuning van projecten aan. Dit doet bijvoorbeeld de BOM in Noord-Brabant.

Samenwerken met andere energiecoöperaties

Naast een participatie door een energiefonds, zijn er ook lokale energiecoöperaties die samenwerken met andere energiecoöperaties die al langer bestaan en de middelen hebben opgebouwd om risicovol te investeren. Een voorbeeld hiervan is de samenwerking van Zuidenwind met Meerwind en de Windvogel.

Kennisdeling en begeleiding

Provincies ondersteunen ook via kennisdeling en begeleiding bij de opstart van de coöperatie of bij de uitvoering van een project. Hiervoor werken zij samen met energiewerkplaatsen, Natuur en Milieufederaties en koepels van energiecoöperaties, zoals Ús Koöperaasje, GrEK, de Drentse KeiEnergie van Utrecht en REScoop Limburg. Landelijk werken deze organisaties vaak ook samen.

Hoe zit het in mijn provincie?

Onderstaand overzicht is bijgewerkt op 21 december 2o23. Mis je een regeling? Stuur een mail aan HIER

 
  Subsidies Fondsen Kennisdeling en begeleiding
Limburg

 

Limburgs Energie Fonds

contact: Jan-Willem König

Ontwikkelingsfonds voor energiecoöperaties 

contact: Rico Berix

Servicepunt Energie Lokaal Limburg (NMF Limburg) en REScoop Limburg
Noord-Brabant  

BOM Renewable Energy

Contact: Ernst Coolen

BODE is een financieringsfonds voor initiatieven en biedt ook support.

Voor initiatieven in West-Brabant is er het FRES ontwikkelfonds.

BOM Renewable Energy

Begeleiding projecten grootschalige energieopwekking in combinatie met participatie

Zeeland   Zeeuws Klimaatfonds Energieservicepunt Zeeland (Zeeuwse Milieufederatie zmf)
Zuid-Holland

Provincie Zuid-Holland heeft meerdere subsidieregelingen voor energieprojecten van bewoners.

Totale budget voor periode van 2023 t/m 2027 bedraagd 2.250.000,- euro.

Hier vind je een overzicht

Ook is er een subsidie voor eigenaren van grote daken: Zonnig Zuid-Holland

Stadshavens Ontwikkelingsfonds voor Innovatie en Economie (SOFIE)

Energiefonds Den Haag

Duurzaamheidsfonds VvE’s Den Haag

contact: Nico van Est

Ontwikkelingsfonds voor energiecoöperaties 

Gemeente Rotterdam heeft een lening voor energiegemeenschappen

Energie Samen Zuid-Holland

Koepel van Energiecoöperaties Zuid-Holland en projectbureau.

Servicepunt Energie Lokaal Zuid-Holland (Natuur- en milieufederatie Zuid-Holland)

 

Utrecht Provincie Utrecht heeft een meerdere regelingen gebundeld in de Subsidie Energietransitie

Energiefonds Utrecht

Leningen, ook garantstellingen en participaties mogelijk

contact: Louwe Brink

Ontwikkelingsfonds voor energiecoöperaties

Servicepunt Energie Utrecht (NMU en Energie van Utrecht)

Energie van Utrecht koepelcoöperaties voor energiecoöperaties en projectbureau.

Natuur en milieufederatie Utrecht

Gelderland

Subsidie ontwikkelkosten windpark of zonnepark (tot eind 2023)

Lokale hernieuwbare energieprojecten (tot eind 2024)

Innovatie- en Energiefonds Gelderland

contact: Heleen Plante

Ontwikkelingsfonds voor energiecoöperaties

contact: Maroeska Boots

Natuur en milieufederatie Gelderland

Energie Samen Gelderland

Projectbureau AGEM

Overijssel

Opstartsubsidie: LEI-voucher
Lokale energie initiatieven

 

Energie Fonds Overijssel
Leningen, garanties en participaties (vanaf 20.000,- tot 200.000,- euro)

Lokale Energie Overijssel begeleid initiatieven bij het aan vragen van ontwikkelfinanciering

contact: Linda van IJzendoorn

Lokale Energie Overijssel

LEI-coaches beiden opstarthulp

Expertpool

Flevoland

 

Energie Expertisecentrum Flevoland (EEF) heeft diverse financieringsmogelijkheden voor verduurzamingsprojecten. 

Bij het Energieloket Flevoland (NMF Flevoland) kun je terecht voor informatie en ondersteuning.

Ook EEF biedt kennis en ondersteuning.

Noord-Holland

 

Participatiefonds Duurzame Economie Noord-Holland

Leningen en participaties

contact: Anthony Viellevoije

Gemeente Amsterdam verstrekt leningen vanuit hun Duurzaamheidsfonds

Daarnaast is er ook het Amsterdams Klimaat- en Energiefonds

Energie Samen Noord-Holland biedt ondersteuning en informatie voor initiatieven. 

Natuur en milieufederatie Noord-Holland biedt ondersteuning voor initiatieven.

 

Friesland

Provincie Fryslân heeft een voucherregeling voor energiecoöperaties waarmee je een onafhankelijke adviseur kan inschakelen (tot 5000,- euro). 

Fûns Skjinne Fryske Enerzjy is een fonds dat participaties, leningen en garantstellingen geeft. 

contact: Siebe Schootstra

Voor advies en ondersteuning kun je terecht bij Energiewerkplaats FryslânÚs Koöperaasje en de Friese Milieufederatie.

Drenthe

Subsidie zonnepanelen op parkeerterreinen van Provincie Drenthe

Energiefonds Drenthe van de Drentse Energieorganisatie

Ontwikkelingsfonds voor energiecoöperaties 

Contact: Frank Wilschut

Via Steunpunt Lokale Energie-Initiatieven bieden Drentse Kei en NMF Drenthe ondersteuning.

Groningen

Startsubsidie Lokale Energie Groningen biedt een subsidie tot 6000,- euro voor energie collectieven.

Subsidie naderingsdetectietransponder- en radartechniek windparken provincie Groningen

Fonds Nieuwe Doen

Leningen

contact: Geerten Eijkelenboom

Groninger Energie Koepel GrEK biedt ondersteuning, kennis en netwerk.

 

 

Bekijk alle artikelen over:

Op de hoogte blijven?

Ontvang tips, artikelen, nieuws en meer! Geef hieronder aan welk thema je voorkeur heeft.

Lees voor meer informatie ons privacybeleid
Lijsten