Stichting HIER klimaatbureau is de enige maatschappelijke organisatie in Nederland die zich volledig toespitst op het onderwerp klimaatverandering. Het klimaatprobleem oplossen kan, maar alleen als iedereen meedoet. Daarom betrekt HIER heel Nederland bij de oplossing. Praktisch en positief. Haalbaar en concreet. We zien de oplossing overal: bij mensen thuis, in de wijk en bij bedrijven.
 


Thuis

HIER wil klimaatbewuste keuzes in en rondom het huis niet alleen makkelijk maken, maar ook leuk. HIER bouwt feestjes (Klimaatstraatfeest), regelt kortingen en checkt informatie (Groene stroom checker en HIER verwarmt). Allemaal om je thuis te helpen met energie besparen, duurzame energie en andere manieren om klimaatverandering tegen te gaan. Bekijk hier een overzicht van al onze campagnes voor thuis


In de wijk

HIER ondersteunt burgers die samen duurzame energie willen opwekken. Nederland telt op dit moment ruim vijfhonderd lokale energie-initiatieven. Er is een wereld te winnen als zij gaan samenwerken en van elkaar leren. HIER opgewekt is het kennisplatform voor deze initiatieven en organiseert jaarlijks vele ontmoetingsmomenten waar kennis en ervaring gedeeld wordt.


Bedrijven

HIER is een drijvende kracht achter de CO₂-Prestatieladder, het duurzaamheidsinstrument dat bedrijven op weg helpt energie en kosten te besparen, binnen de bedrijfsvoering maar ook in de keten. Het instrument heeft inmiddels een prominente plek verworven bij aanbestedingen en is een belangrijk middel bij duurzaam ondernemen. Jaarlijks wordt er door onder meer Rijkswaterstaat, ProRail en Alliander voor bijna 4 miljard aanbesteed met de CO₂-prestatieladder. Bedrijven kunnen ook een bijdrage leveren door het HIER klimaatbewust of HIER klimaatneutraal logo te voeren, door aanbiedingen te doen in ons duurzame kortingsprogramma HIER bespaart of partner te worden van één van de andere projecten.