Foto van een man met zakelijke tas

Raad van Toezicht

Bepalende beslissingen worden voorgelegd aan de Raad van Toezicht van HIER, die daarmee eindverantwoordelijk is. De Raad van Toezicht komt vier keer per jaar bij elkaar.

Foto van Nico de Vries

Nico de Vries - voorzitter

We staan aan de vooravond van de energietransitie; van fossiel naar duurzaam. Die transitie moet met verstand gerealiseerd worden, maar vooral ook met vaart. HIER kan en moet dat proces op het niveau van mensen faciliteren: bij hen thuis, in hun woonplaats en op het werk. Ik vind het heel inspirerend om het team van HIER vanuit mijn kennis en ervaring in de bouwwereld te stimuleren en ze te helpen hun rol als ‘aanjager’ te vervullen. En natuurlijk om er zelf ook van te leren.

Foto Pieter Boot

Pieter Boot

In mijn dagelijks werk bij het Planbureau voor de Leefomgeving ben ik verantwoordelijk voor het maken van goede analyses en verkenningen voor het Nederlandse en Europese energie- en klimaatbeleid. Dat is mooi werk, maar ook abstract. Ik vind het goed dat HIER vooral denkt vanuit de gewone mensen in hun rol als consument of kleine energieproducent en op die manier bij probeert te dragen aan een schone energievoorziening. Ik hoop in de Raad van Toezicht vanuit de wisselwerking tussen deze ‘bottom up’ werkwijze en mijn ‘top down’ kennis een bijdrage te kunnen leveren.

Profielfoto van Gerard van der Werf Motivaction HIER klimaatbureau

Gerard van der Werf

Als consultant bij Motivaction ben ik dagelijks bezig met de vraag op welke manier wij met zijn allen omgaan met de onderwerpen MVO, duurzaamheid en energie. Zeker in deze tijd is dat een heel interessant en dynamisch onderwerp waarin overheden, bedrijfsleven en consumenten hun weg moeten vinden. Ik vind het erg leuk dat ik met mijn achtergrond en interesse een bijdrage kan leveren aan het succes van het HIER Klimaatbureau.