Mensen op een fiets

Wat doet HIER

Of je nu in je huis aan de slag wil, met de buurt zelf energie gaat opwekken of de CO2-uitstoot van je bedrijf wil verlagen. HIER helpt je met de energietransitie.

Zelf thuis aan de slag

Of je nu een groot of klein budget hebt, je kan altijd aan de slag met het verlagen van jouw energierekening. Op onze website vind je makkelijke tips, handige informatie, praktische tools en voorbeelden. 

Snel naar:

SlimmeBuren overzicht

Alle buren in Nederland die al bezig zijn met energie besparen delen hun tips en ervaringen. Krijg antwoord op je vragen van mensen bij jou in de buurt.

Groene stroom checker

Niet alle groene stroom is écht groen. De Groene stroom checker helpt je daarom met het maken van de juiste keuze. 

Climate Comedy Night

Met de Climate Comedy Night scheppen we luchtigheid in een complex probleem, om iedereen te betrekken bij de oplossing van het klimaatprobleem! 

Samen aan de slag in de buurt

Op onze website vind je ook informatie over lokaal energie opwekken en wonen zonder aardgas. Van energie besparen en isoleren tot de alternatieven voor aardgas. En van duurzame energie opwekken tot het energiesysteem van de toekomst. Of je nu in je huis aan de slag wil, met de buren wilt optrekken, of zelfs met je dorp of stad. We helpen je met informatie, inspiratie en sparringpartners.

Snel naar:

Voor energie-initiatieven

HIER helpt energie-initiatieven met het samen besparen en opwekken van energie, met de buurt van het gas af, en flexibiliteit in de wijk.

Lokale Energie Monitor

Hoeveel energie-initiatieven zijn er? Wat doen ze precies en wat is hun impact? De Lokale Energie Monitor maakt dat jaarlijks inzichtelijk.

HIER opgewekt

Het grootste landelijke evenement voor en over lokale duurzame energie-initiatieven in Nederland.

HIER & de Nationale Klimaatweek 2024

Samen met het Ministerie van Klimaat en Groene Groei (KGG) organiseert HIER de Nationale Klimaatweek 2024. Van 11 tot en met 17 november 2024 laat iedereen in Nederland zien wat je zelf kunt doen voor het klimaat. Bewoners doen mee, maar ook bedrijven en gemeenten sluiten aan en organiseren in deze week allerlei activiteiten om anderen te inspireren en te motiveren. 

Gemeenten & professionals

Als gemeente of andere professional aan de slag met de energietransitie? We helpen je op weg met concrete communicatietools, handige achtergrondinformatie en goede voorbeelden van anderen. 

Snel naar:

Gemeenten en bedrijven


Reduceren van kosten en CO2

De CO2-Prestatieladder helpt organisaties bij het op structurele wijze reduceren van CO2. Er zijn meer dan 1400 certificaathouders en zo'n 5000 organisaties gecertificeerd voor ‘de ladder’. Daarnaast zetten meer dan 300 opdrachtgevers de CO2-Prestatieladder in bij aanbestedingen. Organisaties die gecertifieerd zijn voor de CO2-Prestatieladder reduceren twee keer zo snel CO2 als het Nederlands gemiddelde. De CO2-Prestatieladder is ondergebracht bij Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen (SKAO). Het team van SKAO wordt gevormd door medewerkers van HIER.

DeCarb-Pro Project 

In het DeCarb-Pro Project richt HIER zich op het verminderen van de CO2-uitstoot via inkoop door overheden. In samenwerking met 12 Europese partners ontwikkelen we een strategie, toolbox met instrumenten (o.a. CO2-Prestatieladder) en trainingsmethoden voor lokale overheden om CO2-reductie in hun aanbestedingen op te nemen. Het DeCarb-Pro project wordt mede gefinancierd door Interreg North-West Europe.

Samenwerken met HIER

Met onze partners werken we samen om een belangrijk maatschappelijk doel te halen: alle Nederlanders actief betrekken bij de energie- en warmtetransitie. In het partnerschap staat kennisdeling en -ontwikkeling hoog op de agenda. Het sponsoren van één van onze activiteiten is ook mogelijk. 

HIER klimaatabonnement voor gemeenten

Het HIER klimaatabonnement helpt gemeenten en woningcorporaties met de communicatie naar bewoners over wonen zonder aardgas. Met praktisch materiaal zoals teksten, foto’s, filmpjes, factsheets en bewonersvragen kunnen zij bewoners informeren en hen betrekken bij aardgasvrij wonen. 

HIER & de Participatiecoalitie

De Participatiecoalitie bestaat uit vijf maatschappelijke organisaties van, voor en door bewoners: HIER, de Natuur en MilieufederatiesEnergie SamenLSA bewoners en Stichting Buurkracht. Zij weten wat er lokaal speelt en kunnen zo de slagingskans van energieprojecten in gemeente of regio’s vergroten. Om de afspraken uit het Klimaatakkoord te kunnen realiseren, hebben de vijf organisaties een samenwerkingsovereenkomst getekend met de ministeries van Binnenlandse Zaken en Economische Zaken.

Op de hoogte blijven?

Ontvang tips, artikelen, nieuws en meer! Geef hieronder aan welk thema je voorkeur heeft.

Lees voor meer informatie ons privacybeleid
Lijsten