IPCC: Klimaatdoelen alleen nog haalbaar met snelle, verreikende en nooit eerder vertoonde veranderingen

Foto van een bankje dat in zee verdwijnt

Het IPCC bracht begin deze week een nieuw rapport uit. Het beperken van de opwarming van de aarde tot twee graden, liefst zelfs tot anderhalve graad, zoals de wereld in het Klimaatakkoord van Parijs heeft afgesproken, is alleen nog mogelijk met 'snelle, verreikende en nimmer vertoonde veranderingen op alle niveaus van de samenleving'.

Het IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) is het klimaatbureau van de Verenigde Naties. Aan het rapport schreven 91 wetenschappers mee en er wordt hierin naar meer dan 6.000 wetenschappelijke onderzoeken naar klimaatverandering verwezen. 

Temperatuurstijging van anderhalve graad al niet meer te voorkomen

Een temperatuurstijging van anderhalve graad is eigenlijk al niet meer te voorkomen. Het IPCC verwacht dat deze temperatuurstijging rond 2040 al bereikt is. Om een verdere stijging van de temperatuur te voorkomen moet de wereldwijde uitstoot tussen nu en 2030 worden gehalveerd en in 2050 nul zijn. Reality check: met de huidige toezeggingen van "Parijs" koersen we af op een temperatuurstijging van drie graden in 2100. 

Onze directeur Sible Schöne zegt daarover: "Als we de wereldwijde uitstoot in 2030 willen halveren, moeten de rijke landen, waaronder Nederland, de uitstoot nog veel verder terugdringen en de armste landen op veel grotere schaal helpen hun uitstoot terug te dringen. Het gaat daarbij niet meer alleen om de meest kwetsbare mensen in arme landen en de natuur. Bij een temperatuurstijging van twee graden kunnen ook Groenland en delen van Antarctica definitief smelten, met op termijn tien tot twintig meter zeespiegelstijging als gevolg. Dat moet ook voor Nederland reden zijn snel door te pakken (want: zeg maar dag tegen West-Nederland)."

Wist je dat we in Nederland per persoon ongeveer twee keer zoveel broeikasgassen uitstoten dan het wereldwijde gemiddelde? 

De wetenschappers hebben ook goed nieuws te melden. De acties die noodzakelijk zijn om de temperatuurstijging op anderhalve graad te houden, worden al ondernomen. Het moet alleen veel sneller en grootschaliger, aldus het IPCC.

Klimaatdoelen aanscherpen in Katowice

In december van dit jaar vindt weer een klimaattop plaats in de Poolse stad Katowice. Sible: “Met dit rapport is nu een mandaat uitgesproken om de doelen van Parijs aan te scherpen. Als we kijken naar de huidige ontwikkelingen in de politiek, dan is de verwachting dat in 2021 een klimaatconferentie wordt gehouden die vergelijkbaar is met die in Parijs. De bedoeling is dan ook dat de landen die het Parijse Klimaatakkoord hebben toegezegd, ambitieuzer worden in hun klimaatdoelstellingen, zoals het terugdringen van CO2-emissies en het vergroten van hun aandeel in duurzame energie. Alleen zo kunnen we de koers veranderen en een opwarming van drie graden voorkomen.”

Onze collega's van de CO2-Prestatieladder gaan wat dieper in op wat er precies in het rapport staat. 

Bekijk alle artikelen over:

Op de hoogte blijven?

Ontvang tips, artikelen, nieuws en meer! Geef hieronder aan welk thema je voorkeur heeft.

Lees voor meer informatie ons privacybeleid
Lijsten