Warmtetransitie: wonen zonder aardgas

Foto groen Nederland

Eén van de Nederlandse klimaatdoelen is om in 2050 geen aardgas meer te gebruiken voor verwarming. Dat betekent onder andere dat alle woningen en gebouwen klimaatneutraal moeten zijn en we van fossiele brandstoffen overgeschakeld moeten zijn op duurzame energie.

Wonen zonder aardgas

Aardgas is een fossiele brandstof en zorgt voor ongeveer de helft van de Nederlandse CO2-uitstoot. Ongeveer een derde hiervan is voor verwarming van woningen en andere gebouwen. Om klimaatneutraal te worden in 2050 moet Nederland en overstappen op duurzame warmtebronnen. De transitie van verwarmen met aardgas naar duurzame verwarmingsalternatieven wordt de warmtetransitie genoemd.

Grote uitdaging

De overgang van aardgas naar andere verwarmingsmethoden is een grote stap. Dit betekent dat de warmtevoorziening in zo’n 7 miljoen huishoudens moet worden aangepast. Een grote opgave.

Afhankelijk van onder andere de woningdichtheid, -leeftijd en warmtebronnen in de buurt is er voor iedere wijk een oplossing op maat. In de ene wijk is dat een collectief warmtenet, in de andere zijn individuele warmtepompen een beter alternatief. En voor een klein deel van de woningen is groen gas beschikbaar.

Daarbij zijn er veel betrokkenen, zoals de gemeente, woningbouwcorporaties, netbeheerders en natuurlijk de bewoners zelf, die niet allemaal precies hetzelfde willen. En we moeten nog uitvogelen hoe de kosten worden verdeeld. Per wijk moet een nieuwe puzzel opgelost worden. Om de warmtetransitie goed te laten voorlopen is het belangrijk dat bewoners betrokken en geïnformeerd worden over de ontwikkelingen.

Wil je meer weten over de warmtetransitie? Wat de alternatieven zijn? Waar jij nu al rekening mee kunt houden? Lees op onze website meer over van het gas af gaan. Of check de video hieronder met de meest gestelde vragen over stoppen met aardgas:

 

Op de hoogte blijven?

Ontvang tips, artikelen, nieuws en meer! Geef hieronder aan welk thema je voorkeur heeft.

Lees voor meer informatie ons privacybeleid
Lijsten