Realisatiefonds financiert eerste zonneproject

realisatiefonds Meikade

Aan de Meikade in Ede is het eerste duurzame energieproject gefinancierd met behulp van het Realisatiefonds van Energie Samen. Met de Realisatielening van dit nieuwe landelijke fonds financieren lokale energiecoöperaties zonneprojecten. Het twee hectare grote zonnepark van energiecoöperatie ValleiEnergie is bovendien het eerste zon-op-land project in de gemeente Ede.

Het zonneveld van ruim 4.000 panelen levert, samen met de ruim 1.100 zonnepanelen verdeeld over daken, jaarlijks genoeg stroom voor 650 huishoudens. Bijzonder aan dit project is dat ook Edenaren die niet kunnen investeren, mee kunnen doen. "Met het Op-Rozen model van de gemeente Ede kunnen 120 Edese huishoudens korting op hun energierekening krijgen", legt Yvonne Kleefkens uit, adviseur en projectleider bij ValleiEnergie. Afhankelijk van het elektriciteitsverbruik is de korting zestig tot honderd euro per jaar.

Geen bezwaar

Opmerkelijk is dat het zonnepark gerealiseerd is zonder bezwaren uit de omgeving. Alle partijen, waaronder de gemeente Ede, de provincie, natuurbeheer en bewoners zijn al vroeg in het proces betrokken. "Dat is de manier om mensen mee te krijgen", aldus Kleefkens. Ook uniek aan dit project is dat de opgewekte stroom wordt gekoppeld aan het verbruik van de gemeente Ede. Zo kunnen bijvoorbeeld sporthallen van duurzaam opgewekte stroom worden voorzien.

Duizend duurzame projecten

Het Realisatiefonds is op 15 november 2021 gelanceerd door Energie Samen en SVn samen met Rabobank, Triodos en ASN Groenprojectenfonds. Met de Realisatielening van dit nieuwe landelijke fonds financieren lokale energiecoöperaties collectieve zonneprojecten. Het Realisatiefonds verwacht de komende jaren tot ruim duizend duurzame energieprojecten van burgerinitiatieven te financieren. De drie banken beogen hiervoor EUR 110 miljoen aan financieringen te verstrekken.

Combineren met subsidies

Het Realisatiefonds is bedoeld voor energiecoöperaties die gebruikmaken van de Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking (SCE) of de Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++). De beschikbare leensom is vanaf € 30.000 tot maximaal € 1.000.000. Met de Realisatielening is het mogelijk tot maximaal vijfenzeventig procent van de totale projectomvang te financieren. Minimaal vijfentwintig procent dient met eigen vermogen of achtergestelde leningen gefinancierd te worden.

Aanvraag

Het aanvragen van de Realisatielening begint bij Energie Samen. Deze koepel van energiecoöperaties adviseert de aanvrager omtrent de financieringsaanvraag en de haalbaarheid ervan en zij completeert ook het financieringsdossier. Zodra de aanvraag compleet is dient Energie Samen het financieringsdossier in bij SVn. SVn beoordeelt de aanvraag, brengt een offerte uit en verstrekt de lening.

Belangrijke rol voor gemeenten

Voor beginnende energiecoöperaties met kleine projecten was er tot nu toe geen loket beschikbaar om vreemd vermogen op te halen. Die vraag werd vaak bij gemeenten neergelegd of regionale energiefondsen. Maar zij hebben niet alle kennis van de complexe financieringsdocumentatie die voor deze projecten benodigd is. Dankzij het Realisatiefonds kan een gemeente nu de burgerparticipatie extra bevorderen door zich te richten op de juiste ondersteuning op andere terreinen, zoals bijvoorbeeld vergunningen en communicatie.

Rol fonds

Het Realisatiefonds biedt energiecoöperaties door standaardisering een vlot financieringstraject, met een aantrekkelijk rentetarief dat voor de hele looptijd vast staat. Met de begeleiding van Energie Samen krijgt de energiecoöperatie de juiste begeleiding en voorlichting.

Bron: Energie Samen

Bekijk alle artikelen over:

Op de hoogte blijven?

Ontvang tips, artikelen, nieuws en meer! Geef hieronder aan welk thema je voorkeur heeft.

Lees voor meer informatie ons privacybeleid
Lijsten