Aan de slag met windenergie: Zo krijg je de handen op elkaar!

Aan de slag met windenergie: Zo krijg je de handen op elkaar

Wist je dat windprojecten waarin burgers participeren een veel grotere kans van slagen hebben? Deze projecten verlopen veel positiever en soepeler dan windprojecten waar geen burgers bij betrokken zijn. Als mensen kunnen meedoen en meebeslissen smelt de weerstand tegen windmolens weg. Burgers willen graag zelf aan de slag met duurzame energie. Dat zie je aan de honderden duurzame burgerinitiatieven die de afgelopen jaren in Nederland zijn ontstaan. Mensen zijn in straten, buurten, dorpen en steden collectief bezig met energiebesparing, zonneprojecten én windenergie.

Hoe krijg je de handen op elkaar voor windenergie? De afgelopen drie jaar heeft Milieudefensie hier veel ervaring mee opgedaan bij Project A15. Het doel van het project was om de A15, de drukke verkeersader tussen Rotterdam en Arnhem/Nijmegen, te transformeren tot een duurzame snelweg. Windpower Nijmegen is hier een goed voorbeeld van. 

De geleerde lessen zijn gebundeld in de PDF die je hieronder kunt downloaden. Zo kunnen andere initiatiefnemers met een voorsprong starten. De PDF is bedoeld voor burgers en beleidsmakers. In de PDF vind je het volgende:

  • In hoofdstuk 1 lees je hoe groot het draagvlak voor windenergie is. En hoe groot is het verzet eigenlijk? Hoe bouw je draagvlak op? Een aantal succesverhalen illustreert dat het opzetten van windprojecten mét burgerparticipatie voor veel draagvlak zorgt.
  • In hoofdstuk 2 wordt omschreven wat burgerinitiatieven zijn en hoe zij een positieve bijdrage kunnen leveren aan windprojecten. Daarnaast geven we tips voor startende burgerinitiatieven die met windenergie aan de slag gaan.
  • In hoofdstuk 3 komt de communicatie aan bod. Hoe communiceer je het beste over windenergie? Hoe spreek je mensen aan en wat vertel je ze? Je vindt hier veel communicatietips die zorgen voor draagvlak voor je windproject.
  • Hoofdstuk 4 gaat in op de rol van gemeenten en provincies en hoe zij lokaal draagvlak voor windprojecten kunnen versterken.
  • In de drie bijlagen vind je zeven tips voor een geslaagde informatieavond, een begrippenlijst van woorden die uitleg behoeven (deze woorden zijn in de tekst onderstreept) en adressen van organisaties die je verder kunnen helpen.

Bron: Milieudefensie

Op de hoogte blijven?

Ontvang tips, artikelen, nieuws en meer! Geef hieronder aan welk thema je voorkeur heeft.

Lees voor meer informatie ons privacybeleid
Lijsten